Jaunystė

LAISVA, ugninga, nežabota
Kliūčių, jaunyste, nežinai!
Į ateities žavingus plotus
Pirmyn veržiesi amžinai.
[Daugiau…]

Dvejopi vandenys

YRA TYRAS vanduo – tai krikštolo srovės,
Išsiveržę iš žemės pačių vidurių,
Ir teka ramiai, be krioklių, sūkurių,
Akmenėlius dugne baltai nusiplovę…
[Daugiau…]

Jūra

O TAMSIAI mėlyna, beribė, gaivalinga
Ir putų puokštėm pasipuošusi, graži!
Kaip visa tai gražu atrodo ir prasminga,
Kaip mes, tartum lašeliai, niekingi ir maži…
[Daugiau…]

Vaiduokliai

ŽIŪRIU, kaip aras palaužtais sparnais,
Netikras savimi aklon bedugnėn
Ir slopinu širdy troškimų ugnį,
Sutyškančią bejėgiais vandenais…
[Daugiau…]

Žvangučiai

ŽVANGUČIAI! blyškiai geltoni tarp žolių
Po visą pievą išblaškyti…
Ir keista – lyg kažkur matyti…
Bet kur?! Atspėti niekaip negaliu.
[Daugiau…]

Prisikėlimas

PRISIKĖLEI, tėvyne, ir eit pasiryžus
Per rusinčius degėsius, kraujo klanus…
Iš nelaisvės į laisvę šiandieną sugrįžus,
Džiaugiesi ir lauki dalingų dienų.
[Daugiau…]

O tautieti

O TAUTIETI, argi tu nejausi,
Kad mus slegia likimo našta?
Juk tai mūsų Lietuva brangiausia
Šiandien tyso, žemėn parblokšta?
[Daugiau…]

Lietuva

TU BUVAI išdidi ir galinga
Kunigaikščių plati Lietuva,
Kai drebėjo totoriai, Maskva,
Ir lenkai, ir kryžiuočiai karingi.
[Daugiau…]

Platanai

JAU VĖL liūdnai šlamėdami platanai
Prie mano lango ims nusilapos…
Ir nerimas jau širdį vėl kutena,
Kad metų metai nuslenka taipos
[Daugiau…]

Tėviškės žemelė

TEKA Nemunėlis ašarom pasruvęs
Ir šilai dejuoja aimana gilia,
Tik negali atsidust lietuvis
Anei pasiskųsti kruvina dalia…
[Daugiau…]