Be draugų

Draugai nueina – ir bedugnėn krinta.
Pamirštame jų veidus ir vardus.
Mūs praeitis – buveinė užrakinta,
Lavonų pilnas jos tamsus vidus.
[Daugiau…]

Kaip gera jaust

KAIP gera jaust tave, didžiuotis ir ilgėtis,
Sunkaus likimo naštą nešt drauge,
Svajoti, laukti, šviesią ateitį regėti
Su ašara, su šypsena džiugia…
[Daugiau…]

Draugystė

O JEIGU kartais, po daugio metų
Sueisim vėl, mieli draugai,
Tai mūsų gretos jau bus praretę
Ir pasikeitę mūs veidai,
Tik širdis viena, ilgesio pilna,
Skausmo kupina, pasiliks jauna!
[Daugiau…]

Draugams

KIEKVIENĄ vėlų rudenį svetur keliaujant,
Lyg lapai, lydintys retėdavo tolydžio…
Pasigendu, tartum gimtinės žemės saujos,
Šiandieną aš Miškinio, Binkio ir Rimydžio…
[Daugiau…]

Branginu tavo draugystę

Žvalgos nuo mūsų kalniuko
Dvi lieknos pušys greta.
[Daugiau…]

Isola di capri

VIRPA tavo žodžiai dyvinai numėlę –
Tujen, mielas drauge, tu – mielų miela!
Atvirutėj Viktoras Emanuelis
Ir danguj ir jūroj skendinti sala…
[Daugiau…]

Tu ta pati

ARGI ne ta pati ieva parimus?
Ir saulė ar ne ta pati?
Mes andai buvome draugai intymūs
Dienų dienas, naktų naktis.
[Daugiau…]

Draugams

IR KAM jūs, akys, užkerėjote?!
Be reikalo jūs sakėte…
Kaip dūmas nyksime nuo vėjo,
Maišysimės it kažin kas po eketę…
[Daugiau…]

Atsišaukimas į žmogų

Tavęs, žmogau, aš praeity ieškojau,
senus vartydamas istorijos lapus,
ir kur prie tavo vardo tik sustojau,
radau kapus, radau tiktai kapus …
[Daugiau…]

Keleiviai

Su tavim, aš su tavim kada svajoju,
ir svajonės daug gražesnės tos,
ties kapu ir ties obels žiedu baltuoju,
rodos, žvaigždės giedrios birtų ant kaktos…
[Daugiau…]