Kalėdų giesmė

Kalėdos, Kalėdos! – liūliuoja varpai,
Kalėdos, Kalėdos! – dainuoja vaikai,
Ir žalios eglutės prie apsnigto kelio
Viršūnes į dangų šlamėdamos kelia.
[Daugiau…]

Velykos atėjo

Klanais ir klaneliais
Vanduo nupliuškėjo.
Balandis sušuko:
“Velykos atėjo!”
Ir dažo margai kiaušinius. [Daugiau…]

Velykos

Tolyn, tolyn žiemužę
Vėjelis šiltas pučia,
Keliu Velykė veža
Ratus margų margučių. [Daugiau…]

Pavasario puota

Svyravo žiedelis
Lingavo be vėjo,
Ant baltojo žiedo
Bitutė dūzgėjo.
[Daugiau…]

Į mokyklą

Dzin dzin dzin skambutis
Į mokyklą šaukia,
Vieškeliais keleliais
Jon vaikučiai plaukia.
[Daugiau…]

Mamytė

Kas paleido kaip margą drugelį
Mane žemės žieduos paskraidyti,
Kas pasaulin nežinomą kelią
Man parodė? – Mamytė, mamytė!
[Daugiau…]

Dviratukas

Aš turėjau dviratuką –
Vienas ratas nesisuko:
Per kiemelį važiavau,
Penkis kiškius sugavau.
[Daugiau…]

Plunksna ir pieštukas

Rašo plunksna ir pieštukas,
Vienas žodis, kitas – du.
O aš, vyras nedidukas,
Paskaitau juos be klaidų.
[Daugiau…]

Margučiai

Kaip margutis rieda saulė
Per nušvitusį pasaulį.
Kaip margutis mėnuo rieda,
O žibutė skleidžia žiedą.
[Daugiau…]

Mano vytis ir trispalvė

Tėvelis nupiešė man Vytį,
Aš vėliavėlę nudažiau,
Ji popierinė ir mažytė,
Bet man už viską švies gražiau.
[Daugiau…]