Rožė ir mirtis

Žydi rožė, juoda kaip anglis,
Apvalia ir kaitria ugnimi.
Kaip kareivis kovoja širdis
Su gyvenimu ir mirtimi.
[Daugiau…]

Stoties viršininkas

Į tuščią peroną,
Kur žiburio saulė atvėso,
Kepurė raudona
Išeina sutikti ekspreso.
[Daugiau…]

Senmergė

Danguj dega žvaigždė Venera.
“Meilė tartum mirtis stipri”.
(Saliamonas, Petrarca, Baudelaire’as.)
O man – trisdešimt ketveri.
[Daugiau…]

Kaimo ruduo

Šalti laukai ir šulinių vanduo,
Ir horizontuose malūnai moja.
Ateina gelsvas kaip liepsna ruduo,
Ir piemenys liūdnam miške dainuoja.
[Daugiau…]

Mėnesiena

Didžiuliam aukse pilnaties
Dangus, žolė ir sapnas mirksta,
Ir rausvas pumpuras širdies
Tokį vidunaktį numiršta
[Daugiau…]

Po miražais

Pažaliavo pelėsiais
Begalinėj mėlynėje
Tokios šviesios ir tiesios
Nusileidžiančios linijos.
[Daugiau…]

Pasiutęs žydėjimas

Žiliems – auksinės sukaktys.
Jaunieji – vynuogynuose.
Bet jie visi vidunaktį
Skandinos ir skandinasi.
[Daugiau…]

Miesto sode

Aš jaučiu, kaip jie auga ir tempiasi.
Sužaliuos, pražydės ir nuvys,
O virš miesto, vidurnakčio lempose
Bus geltonas, ramus spindulys.
[Daugiau…]

Gelmių sukilimas

Aš daug turiu tokių gelmių,
Kurios su nieku nesiderina.
Jos kartais tyli, – ir ramu,
O kartais ima kelti nerimą.
[Daugiau…]

Upelio rytas

Upelio šonus spaudžia miško replės,
Ištirpęs teka vandenin smėlys,
Ir žalsvos epušės, kaip mergos šveplos,
Žaliais liežuviais plepa pakely.
[Daugiau…]