Kurmis

Nusibrozdindamas alkūnes,
Neieškodamas, kur šviesiau,
Aš – vidurnakčio juodas kurmis –
Savo žemę vis vien knisau.
[Daugiau…]

Gulėsiu

Gulėsiu po lempom kažin kokioj salėj tuščioj.
Gulėsiu karste arba lovoj po apklotu plonu.
Kažkas dar kalbėsis ir gers po grindim apačioj,
Kažkas reikalaus, kad šoktų, dainuotų ir plotų.
[Daugiau…]

Be draugų

Draugai nueina – ir bedugnėn krinta.
Pamirštame jų veidus ir vardus.
Mūs praeitis – buveinė užrakinta,
Lavonų pilnas jos tamsus vidus.
[Daugiau…]

Tamsybių sodas

Tamsybių sodo prastas vardas.
Tamsybių sodo juodas veidas.
Vidurnakčiais ten katės ardos.
Ir ožkos bastosi palaidos.
[Daugiau…]

Juodas angelas

Gal jau mirsim? O gal dar ne…
Juodas angelas stovi kalne.

Juodas angelas saugo kapus.
O gal tuos, kurie dar pabus?
[Daugiau…]

Einu namo

Einu namo. Prie kelio akmenys žiba.
Lyg ir vilkų. O gal piktų žmonių.
Einu. Prie vartų – kažkokia sargyba.
Kiekvienas vamzdis – pilnas šovinių.
[Daugiau…]

Budeli, paskolink man kirvį

Budeli, paskolink man kirvį,
Nesvarbu – te šlykštų, te kraujuotą.
Noriu aš nukirsti didį kirmį,
Kurs ramybės man kasdien neduoda.
[Daugiau…]

Susitikimas

Pažįstamos akys. Ir lūpos. Ir smakras.
Pažįstamą sruogą vakaris kedena.
Nejaugi tai tu? Gal ištart “Labas vakaras”,
Kaip ištariau tą paskutinį “Labanakt”?
[Daugiau…]