Anta skardžio

ANTA skardžio aukštas skirpstas
Ir lazdynas žydinčiais žirginiais;
Ir šlaituose sniegas tirpsta,
Upeliukai skamba sidabriniai…
[Daugiau…]

Bernelis

KODĖL jus, žodeliai,
Šitaip susidėjot,
Kad mano mergelė
Jums nepatikėjo?..
[Daugiau…]

Mergaitė

AK, KAIP žalia
Šį pavasarėlį!..
O man širdužėlę,
Ak, kaip gelia!
[Daugiau…]

Ratelis

ATOKAITOJ žibutės kalės,
O dar juodo, dar pilko lankai,
Bet dainuodami ėjo ratelį
Viso kaimo subėgę vaikai.
[Daugiau…]

Klaidžiojanti liepsnelė

O BALTA, o plati kaip žiema
Ir tuščia, tartum popierio lapas…
Tu kvepi ta geltona žeme
Iš kapui iškasto kapo.
[Daugiau…]

Santa croce

PRAEIS diena, ir nežinosi,
Ką įgijai, ką praradai.
Ir traukinių languos kartosis
Tau šalys, miestai ir veidai…
[Daugiau…]

Upeliai juokias

UPELIAI juokias po ledu –
Pavasaris išvirs bematant,
O aidi pašalas po ratais
Pro judu jaunu, vienudu.
[Daugiau…]

Nutraukta malda

BUVO naktis, ir bangos ašmenis galando
Į kietus akmenis, į juodą naktį…
Viešpatie, neapleisk manęs šią sunkią valandą
Ir nebeleiski žvaigždynams sudegti!
[Daugiau…]

Tu ne Dievo

TU NE Dievo siųsta man buvai,
Tu tiktai pavyta pakeliui…
Ak, kiek žemėj žydėjo gėlių
Ir kaip jūrą drugeliais tad puošė laivai!..
[Daugiau…]

Lakštingala

NET PILNATIS žalsvam skliaute sustingo,
Kaip perlas paristas stiklu –
Ištryškusi tyra lakštingala
Pabėrė džiaugsmo išteklių.
[Daugiau…]