Eilėraščiai pagal autorius

Eilėraščiai – nedidelės apimties eiliuoti kūriniai. Eilėraščiai yra sukuriami pagal vienokią ar kitokią eilėdaros sistemą ir tai jiems suteikia skambesio.

Visi eilėraščiai suskirstyti pagal autorius:

A | B | D | E | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S,Š | T | V | Z,Ž

-A-

Adomas Mickevičius
Agnė Skruzdėliauskaitė
Aidas Marčėnas
Aldona Puišytė
Aleksa Gasparas
Aleksa Vainis
Alfonsas Maldonis
Algimantas Mackus
Algirdas Meškauskas
Alis Balbierius
Amelija Vyšniauskienė-Miltenienė
Antanas Baranauskas
Antanas Jonynas
Antanas Kalanavičius
Antanas Miškinis
Antanas Strazdas
Antanas Škėma
Anzelmas Matutis
Arnas Ališauskas
Auginas Balys

-B-

Bernardas Brazdžionis
Biblija
Birutė Gaigalienė
Bronė Buivydaitė

-D-

Danutė Grigaliūnienė
Dionizas Poška

-E-

Edmundas Sasnauskas
Eduardas Mieželaitis
Eduardas Selelionis
Elena Mezginaitė
Eugenijus Ališanka

-H-

Henrikas Nagys
Henrikas Radauskas

-I-

Irena Steišūnienė
Irena Vaičikauskaitė
Ivanas Krylovas

-J-

Janina Degutytė
Jonas Aistis
Jonas Biliūnas
Jonas Krikščiūnas-Jovaras
Jonas Lapašinskas
Jonas Mekas
Jonas Strielkūnas
Juozas Erlickas
Juozas Gudavičius
Juozas Nekrošius
Jurgis Baltrušaitis
Jurgis Kunčinas
Jurgis Zauerveinas
Justinas Marcinkevičius

-K-

Kalėdinės giesmės
Kazys Binkis
Kazys Inčiūra
Kazys Jakūbėnas
Kornelijus Platelis
Kostas Kubilinskas
Kristijonas Donelaitis

-L-

Lietuvių liaudies dainos
Lietuvių liaudies lopšinės
Liutauras Degėsys
Lopšinės vaikams
Loreta Klebonaitė

-M-

Maironis
Marcelijus Martinaitis
Marija Meilė Kudarauskaitė
Martynas Mažvydas
Martynas Vainilaitis
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
Mykolas Linkevičius

-N-

Neringa Abrutytė
Nijolė Morkūnaitė
Nora Jazbutytė

-O-

Ona Baliukienė
Oskaras Milašius

-P-

Paulius Drevinis
Paulius Širvys
Petras Babickas
Petronėlė Banaitienė
Pranas Vaičaitis

-R-

Rainer Maria Rilkė
Ramutė Adomaitytė
Ramutė Skučaitė
Regina Bočkienė
Rytis Alekna
Robertas Keturakis

-S,Š-

Salomėja Nėris
Saulius Poška
Silvestras Valiūnas
Simonas Stanevičius
Skaičiuotės vaikams
Skaitytojas
Stasė Valužienė
Stasys Anglickis
Stasys Jakštas
Stasys Yla

-T-

Tautvyda Marcinkevičiūtė
Tele bim-bam
Teofilis Tilvytis

-V-

Valentinas Baltrūnas
Venancijus Ališas
Viljamas Šekspyras
Vilmantas Ramonas
Vincas Giedra
Vincas Kudirka
Vincas Mykolaitis Putinas
Vincas Vitkauskas
Violeta Palčinskaitė
Vladimiras Romanovas
Vytautas Mačernis
Vytautas V. Landsbergis
Vytė Nemunėlis

-Z,Ž-

Zita Gaižauskaitė