Mano rainis

Vaikai kieme po sniegą
Bėgioja tekini,
O mano Rainis
Miega,
Atgulęs pakrosny. [Daugiau…]

Sniegena

Sniegena, smegenėle,
Vai kas tau pasiuvo
Tokią raudoną prijuostėlę?
Kaip šermukšnio uogą,
Kaip rožės lapelį,
Kaip aušros spindulėlį?

Klajūnai

MES NETURIME čia nieko – nei pastogės,
Nei tėvynės, nei mažiausios vilties spindulių,
Mes neturime gairių nei tikslo, o taipogi
Mes nežinome kur eiti, nei kuriuo keliu,
[Daugiau…]

Lakštingala

NET PILNATIS žalsvam skliaute sustingo,
Kaip perlas paristas stiklu –
Ištryškusi tyra lakštingala
Pabėrė džiaugsmo išteklių.
[Daugiau…]

Elnias

AUKŠTAM kalne ąžuolo pilis.
Bokštų bokštai aukštam kalne.
O karalius ten vilyčią
Į pat širdį taiko elniui.
[Daugiau…]

Karaliaus šuo

NUMIRĖ karaliaus šuo – šunelis geras,
Geriausias iš šunų…
Ir sušaukė karalius visą dvarą
Ant šunio šermenų.
[Daugiau…]

Gulbės daina

Toli toli, girdžiu, varpai suskambo,
ką šaukia jie – tave, mane, ar juos?
Ar tuos, kur sutemoj paklydo ir paskendo
ir amžinai tenai klajos …
[Daugiau…]

Žydintis aidas

Ką ryto paukščiai gieda, –
Tu aidas jų giesmės,
Tu kaip lelijos žiedas
prie trykštančios versmės
[Daugiau…]

Laisvės paukštis

Esu aš paukštis, vėtroj nepaklydęs
ir niekad neišleidęs žemės iš akių,
skrendu viršūnėn, kur kaip saulė žiedas žydi,
regiu jį rytdienoj galingą, šviesų, didį
ir pro perkūnijų aidėjimą šaukiu:
[Daugiau…]

Benamė paukštė

Iš aukšto ąžuolo išskris benamė paukštė,
išskris nakties ir vėjo pabaidyta,
išskris jaunystė vienąnakt iš rankų,
kaip mėlynas balandis šaltą rudens rytą…
[Daugiau…]