Susitikimas

Pažįstamos akys. Ir lūpos. Ir smakras.
Pažįstamą sruogą vakaris kedena.
Nejaugi tai tu? Gal ištart “Labas vakaras”,
Kaip ištariau tą paskutinį “Labanakt”?
[Daugiau…]

Nežinoma daina

Buvo gražiai nupaišytos langinės
ir išrašyti žirgai.
Tekėjo mergaitė – kaip rytą
pateka saulė.
[Daugiau…]

Tekėjo kelrodė žvaigždė

Tekėjo kelrodė žvaigždė. Ir buvo kažin kas
Iš vaiko žvilgsnio – toj šviesoj, tam gyly,
Kada įveikdama mintis sunkias
Ateina nuojauta graži ir tyli.
[Daugiau…]

Baltoji naktis

Sako,
Vilniuj nebūna baltųjų naktų?
Netiesa, netiesa…
Ant stogų apsnigtų
Ir ant medžių baltų
Žvilga, žėri mėnulio šviesa.
[Daugiau…]

Kaip mylimojo laiškas

Baltais balandžiais atlekia,
Juodais varnais išvyksta
Tos mano dienos, naktys tos,
Apvildamos jaunystą.
[Daugiau…]

Žvilgsnis

ĮSMIGO man širdin, tarsi aštrus erškėtis,
Mergaitės žvilgsnis neapsakomai gražus,
Ir vėl pradėjau trokšt gyventi ir tikėti
Į neįtikimus troškimų miražus…
[Daugiau…]

Poezijai

VIS GRĮŽTU pas tave, kop gi, o mylima,
Besugrįšiu nūnai, tiltus sudeginęs
Ir laivus paskandinęs,
Niekieno nebelaukiamas?
[Daugiau…]

Trapi širdis

TAI LIŪDNAS šios dienos pilkumas
Ir vėjo pasaka kraupi
Į sielvarto bedugnę stumia
Tave, mano širdie trapi!
[Daugiau…]

Serenada

KAI nublykšta skliautai ir dar vien tik vakarė
Kaip sidabro drugelis plasnoja viena,
Sušiurena platano šakelės nukarę
Ir iš tolo atplaukusi meilės daina…
[Daugiau…]

Ir akimirksniui

IR AKIMIRKSNIUI žaibas, perplėšęs naktį,
Ik akiračio viską gražiausiai parodys,
Taip širdies gilumoj išsijudina žodis –
Įsiamžint jo vieno galėtų pakakti,
[Daugiau…]