Vallis umbrosa

“Bernardai, ko čia atėjai?” paklausė žemė, ,
,Bernardai, ko čia atėjai?” dangus paklausė.
– Į žilą samaną pasižiūrėt, kol nesutemę,
ir Viešpaties didžiuos dienos darbuos paliaupsint.
[Daugiau…]

Rožių lietaus šventoji

1. Aš siųsiu Rožių lietų …

Bus daug nuo Viešpaties nutolusių vaikų
ir daugelis Betliejaus mažą kūdikį užmirš,
daug netikės, ir daug tikės, bijodami pasisakyt “tikiu”,
ir, kaip uoloj pasėtas kviečio grūdas, mirs.
[Daugiau…]

Šv. Pranciškus Asyžietis

1. Alvernos vienuolyno maldininkai

– O salutaris Hostia, o ryto Saule,
o amžinų dienų šviesi versmė,
Tau pasimelst aš atėjau į šį pasaulį
ir pasidžiaugt tava žiedų žeme.
[Daugiau…]

Šv. Antanas iš Paduvos

1. Gyvenimas

Jo balsas Viešpaties galybę gyrė,
jam, pasninkus užlaikant ten kalnuos …
Jo klausė debesys ir prasiskyrė
ir ant pamokslo klausančios minios
[Daugiau…]

Šv. Izidorius

1. Ryto malda

-Palaimink, Viešpatie, pakol į vagą stosiu,
Tu rankoj mano jaučių vadeles turi…
Ir sveikina atskridus jį pirmoji kuosa,
varnėnas “Padėk, Dieve” švilpia pagiry.
[Daugiau…]

De profundis

Iš gilumos šaukiuos Tavęs, o Viešpatie,
iš gilumos susopusios širdies,
einu Tavęs, Paguodos Žodžio, ieškoti,
einu tavęs, vidurnakčio Žvaigždės!…
[Daugiau…]

Artojų malda Kalėdų Kristui

Juoda naktis. O žemėj balta, balta…
Nuo Mūšos lig Šešupės spindi žvaigždės.
Pro naktį didelę, pro juodą ir pro šaltą
iš tolimų skliautų šviesi giesmė ataidi.
[Daugiau…]

Amžių keleivis

Kas tu esi, kur tu eini, keleivi –
į nežinią, į naktį ar audras,
ar rytmečio padangės nusiblaivę
kely tik tavo liūdną kapą ras?
[Daugiau…]

Žmogaus golgota

Veltui jūsų giesmės, girios paukščiai,
niekas jų mirties nakty nesiklausys,
veltui, debesys, jūs dengiat dangų aukštą,
veltui, eglės, jūsų žalias šlamesys …
[Daugiau…]

Kas savo žemės širdį jaučia

Kas savo žemės širdį jaučia
iš juodžemio vagų gimtinių,
kas savo žemės širdį jaučia
srovėj upelių sidabrinių,
[Daugiau…]