Varpas

VAKAROP, varpinėje suvirpęs, varpas
Plaukdamas primins artėjimą nakties
Ir laukuose, lyg rasa nukritus varpas,
Vargo žmones susikaupti atities.
[Daugiau…]

Atsiskyrimas

KIEKVIENĄKART, kai tik man reikia skirtis
Vis tiek su kuo ir kaip ilgam bebūtų:
Su žmogumi, miestu, šalim ar butu –
Skaudžioj nostalgijoj jaučiu, tarytum mirtį,
[Daugiau…]

Motinos legenda

TAIP džiaugsminga, šviesu, ramu –
Visa įlanka žydi kaip linas
Ir patetiškos valandos pinas
Iš manosios vaikystės namų…
[Daugiau…]

Šv. Sebastijonas

PAKELDAMAS akis aukštyn drebėjau,
Kad nepalaužtų valios man kančia –
Įsmigo štai pirmoji vilyčia,
Ir nerimas, o Viešpatie, praėjo.
[Daugiau…]

Tu vis

TU VIS save sutramdyti mokėjai,
Nelaimėse vis išdidi buvai
Ir vilties kupina šventai tikėjai –
Nesužavėjo svetimi dievai…
[Daugiau…]

Dienos

KUR NUBĖGOTE, o jaunos dienos?
Lyg mergaičių krykšdamas būrys?..
Kam paliekate ilgėtis vieną
Ir pravertas nežinion duris?
[Daugiau…]

Kelionė

GYVENIMAS tai kaip graži kelionė –
Išsirengi, keliauji ir grįžti atgal.
Vis priešais mus nežinoma vilionė,
Klaikus ir kerintis, tartum sirenos gal?
[Daugiau…]

Skundas

TAI APTRAUKĖ piktžolės darželį –
Nematyti žiedo nė žolyno…
Bėgčiau, klausčiau – argi kas nežino,
Kodėl šitaip piktos žolės želia?..
[Daugiau…]

Niekad netekėjo

NIEKAD netekėjo Nemunas iš marių,
Vakar nesugrįžo, nesugrįžo nai…
Žodžiai it varpeliai pūgoj nuskambėjo,
O ausyse aidas liko amžinai.
[Daugiau…]

Lunaparkas

NEIEŠKOKIM, kaip išminčiai
Tikslo ir prasmės –
Neprasmingoj karuselėj
Mudu sukimės…
[Daugiau…]