Giesmės žydėjimo metas

Kai paukštis,
Nešdamas
Medžių kopėčiomis
Giesmę, [Daugiau…]

Išnykimo pelenuos

Pabundu
Juodžiausią vidunakti:
Akla, šiurpulinga gelmė –
Gūdu – [Daugiau…]

Pūgos vitražas

Už lango vaiduokliu
Vaidenas žiema. Kaip žydintis sielvartas – –
Dainuoju. Sušalusi daina vienatvėje
Siūbuoja, lyg žibintas [Daugiau…]

Proprotėvis

Kai laukinis žvėris
Pratarė
Pirmąjį žodį –
Gimė žmogus.
[Daugiau…]

Burtažodžiai pirmagimiui

I. Nekantrumo ugny

Degu nekantrumo ugny,
Kaip išbalęs plienas,
Virstąs į kovos kalaviją – –
[Daugiau…]

Metafora

Rytas atsklendžia duris
Besibeldžiančiai dienai
Ir nakties antkapio raktą
Meta bundančios upės širdin:
[Daugiau…]

Žalsvoji akvarelė

Žaliukėlė žemės prijuostė,
Išsiuvinėta
Melsvais upelių siūlais,
Džiūsta saulės atokaitoj –
[Daugiau…]

Vasarą automobilių kapinyne

Aikštėj šiukšlynas riedmenų:
Mašinų išnirę griaučiai
Liepsnoja degančioj kaitroj
Laužyno kapinyne jos nejaučia
Saulėto durklo nugaroj,
[Daugiau…]

Žaliam gimtadienį

Lyja – – –
Kovarnis dreba pašiurpęs.
Už kalvų – pavėlavęs pavasaris
Aunasi žydinčias kurpes –
Tulpę ir leliją – –
[Daugiau…]

Kaitros detalė

Kaip karštai kvėpuoja
Dienovidis,
Kopdamas su saule
Mėlynom horizonto atkrantėm!
[Daugiau…]