Laiškas nuo pavasario

Gavau aš šiandien laišką nuo… pavasario.
Tas šelmis taip ilgai man neparašė.
Nuo pernai metų dingo kaip į vandenį –
Nei laiško, nei žinutės, nei paskambino,
Nors… tiesą sakant, jis ir nežadėjo.
[Daugiau…]

Pavasario tostas

Į saulę
Pavasaris jau kelia tostą –
Svaiginančias žiedų taures.

Pasauli!
O kaip norėčiau nuo kaktos tau
Nubraukti rūpesčių raukšles!

Pavasario simfonija

1. ADAGIO

ŠVELNUS, švelnus vėjelis pūtė,
O žemė pašalu kvepėjo –
Žydėjo vieniša kvaputė
Ir vagose vanduo klegėjo…
[Daugiau…]

Pavasarėjant

TAIP NUOSTABIAI pakvimpa kartais žemė,
Nors pavasaris dar miega pumpuruos,
Nors dar juodos šakos šnekasi neramios,
Kad pailgo laukti vasaros kaitros…
[Daugiau…]

Pavasaris spindi

PAVASARIS spindi, ir teka grioveliais
Džiaugsmingai klegėdama pasaka jo,
Ir bėga per lauką atsargūs vėjeliai
Paskleisti pakvipusios laimės gajos.
[Daugiau…]

Gegužinės

RAŠKYDAMI žiedelį aliai vieną,
Bandydami pralenkt vieni kitus,
Bėgiodavom žibuoklių po šlaitus,
Braidydavom šlapuokšniuose purienų
[Daugiau…]

Upeliai juokias

UPELIAI juokias po ledu –
Pavasaris išvirs bematant,
O aidi pašalas po ratais
Pro judu jaunu, vienudu.
[Daugiau…]

Plunksna

O BUVO toks gražus gegužio galas,
Purienomis gelsvai putojo pievos,
Ir tais žaliais laukais, ir tais linksmais berželiais
Iš mėlyno dangaus gėrėjosi pats Dievas.
[Daugiau…]

Pavasario naktis

Naktis ateina per pavargusį pasaulį
ir neša miego kvepiančias taures.
Kaip tulpės žiedas užsimerkia saulė,
naktin ir tu, keleivi varganas, iries.
[Daugiau…]

Pavasario antitezė

Tu man sakai: Pavasaris. Išėjo Nemunas.
Pavasaris, sakau, ledus jau išnešė Neris.
Užlies tuoj saulė kalnelius ir žemumas…
Ir, lyg girdžiu, toli toli
ilsėdamasis pakely
tėvynei sveikinimą siunčia vyturys.
[Daugiau…]