Mes žydukai Lietuvos

Mes žydukai Lietuvos,
Norim blynų ir kavos,
Jei nei blynų nei kavos,
Tai bent litą iš algos.
[Daugiau…]

Aguonėlė

Klausė žvirblis čiulbuonėlis
Pas tą pilką karvelėlį,
Kaip, kaip aguonėlę sėja?
[Daugiau…]

Alaus, alaus

Alaus, alaus, duos Dievas daugiau,
Per visą naktelę alum lijo. (2 k.)
[Daugiau…]

Alutį gerdams dūmojau

Alutį gerdams dūmojau,
Kur šią naktelę nakvosiu,
Oi ly, oi lia, oi ly – lia – lia
Kur šią naktelę nakvosiu.
[Daugiau…]

Alutį gėriau, raudonas buvau

Alutį gėriau, raudonas buvau,
Vo kas išrašė mano veidelį?
[Daugiau…]

Ant aukšto kalnelio

Ant aukšto kalnelio,
Čigonai nakvojo,
Daineles dainavo,
Gere – uliavojo.
Bic maj tumba ala
Raka caka tumba ala. (2)
[Daugiau…]

Ant kalno gluosnys

Ant kalno gluosnys, pakalnėj šulnys,
Ten vaikščiojo mergužėlė
Pati sau viena.
[Daugiau…]

Ant kalno karklai siūbavo

Ant kalno karklai siūbavo,
Ant kalno karklai siūbavo,
Ant kalno karklai siūbavo,
Pakalnėj vanduo liūliavo,
Liūliavo, liūliavo
[Daugiau…]

Ant kalno mūrai

Ant kalno mūrai – joja lietuviai. (2×2 k.)
Joja, joja lietuvaičiai, neša, neša vainikaitį,
Vainiką rūtų, Vainiką rūtų!
[Daugiau…]

Ant marių krantelio

Ant marių krantelio
Statyčiau laivelį, (x2)
Viliočiau mergelę
Trylikos metelių. (x2)
[Daugiau…]