Neverkit pas kapą

Neverkit pas kapą ant smilgos Janonio.

Nepulkit ant kelių žemiau už Žemaitę.

Neleiskit keliu pravažiuoti Maironiui..
[Daugiau…]

Užkimęs vakaras

Užkimęs šito keisto vakaro balselis.
Į upę lieptas brido ir atgal negrįžo.
Ieškočiau jo, bet laumių pirštai žvilgsnį velia,
paguldo, užkutena, krapina anyžiais,
[Daugiau…]

Eilėraštis be lakštingalos

Sakiau: eiles rašysiu be lakštingalos…
(Ak, ta paukštelė gieda taip gražiai!
Klausyt prie upės bėga geležinkelis
Visi vėluoja šįryt garvežiai…)
[Daugiau…]

Eilėraštis draugams

Įsižeidė vėl vyresni
Ir bartis, ir grūmoti šoka:
Ne taip tu, jaunas, gyveni!
O aš taip gyvenu, kaip moku.
[Daugiau…]

Krepšinis

Apie jį visi tik kalba,
Suka laikrodžius ir galvas, –
Aš maniau kadais mažiukas –
Tai bulviakasis kolūky!
[Daugiau…]

Nemune, sakai, ledai išplauks…

Nemune, sakai, ledai išplauks….
Ir puiku. Tegu sau skradžiai plaukia.
Tu manęs vis viena nebelauk,
Jeigu nori nusikirpk ir plaukus.
[Daugiau…]

Darbas

Susitikom vieną kartą
Su Petru prie cecho vartų
Ir galvojom ką daryti,
Kad nereiktų krauti plytų.
[Daugiau…]

Pokalbis su traukiniu

Kodėl toksai tu bukas, priemiestini,
Gal nukritai vaikystėj ant platformos?
Kursuoji šitiek metų viena linija
Su ta pačia kareivio uniforma.
[Daugiau…]

Virvytė ir aš

Gimiau aš toli nuo didžiųjų kelių
Prie upės sraunios, akmenuotos Virvytės, –
Ją vasarą perbrist nesunkiai galiu,
Tik niekaip aš jos negaliu pasivyti.
[Daugiau…]

Privaloma vasara

Pabeldė laikrodin Birželis,
Nušokęs naktį nuo daungaus,
Ir pedagogai kaip paukšteliai
Išskrido paatostogaut.
[Daugiau…]