Tamsybių sodas

Tamsybių sodo prastas vardas.
Tamsybių sodo juodas veidas.
Vidurnakčiais ten katės ardos.
Ir ožkos bastosi palaidos.
[Daugiau…]

Apie Žemaitę

Neskaičiau mokykloj tavo raštų,
Nežinau kaip baigėsi “Marti”.
Spėju ten be galo ir be krašto,
Grūzas, nes tikrovė visada karti.
[Daugiau…]

Helovynas

Tarė man panelė Elvyra:
– Baisiai aš bijau tų vampyrų.
Aš nustebęs jai atsakau:
– Kuo gi mes baisūs taip tau?
[Daugiau…]

Juokingi eilėraštukai (rinkinys)

Mažas berniukas iš aukšto devinto
Langą pradaręs į lauką išlindo.
Raudonai aptaškytas asfaltas ir sienos,
Pomidoras praeiviams pataikė ne vienas.
[Daugiau…]

Helovinas

Nuodų tau nemaišiau į vyną. –
Išgerk! – taurė ne paskutinė.
Gal tai jaunystės eliksyras,
Ar vaistai gal nuo pamišimo?
[Daugiau…]

Eis valandos

EIS VALANDOS tyliai, kaip rasos krisdamos,
Ir lange juodplaukė naktis pražils…
Atneš stiklinį karstą nepažįstamos
Iš tolimos šalies su įrašu “fragil”.
[Daugiau…]

Nuotrupa

TAI DIENA – bespalvė kaip degtinė,
Tartum stiklas ar šaltinis tyrasai!
Man vis tiek, kad gintarinį
Žarsto smėlį duobkasiai.
[Daugiau…]

Commedia dell’arte

Tarė žmogus iš gatvės
prie mano lango vieną kartą.
Ir žodis buvo žodis –
Commedia dell’arte.
[Daugiau…]

Skaistybės ištyrimas

Viduriniais amžiais į karaliaus dvaro rūmus
Pats valdovas kviesdavo kasmet naujas damas, –
Kur pirmiausia būdavo ištirtas jų skaistumas…
Jam patikrint jis mokėjo būdą susirast
[Daugiau…]

Žmogiškoji komedija

Visokios mintys tartum vabalai
Išvarpė smegenis, palikdami duobes.
Ak, tu gali kamuotis amžinai,
Tavęs į tikrą kelią josios niekad neišves.
[Daugiau…]