Ugniasargė žiūrėjo

Tu šypsaisi,
Padavėja,
Dega akys –
Du šulniai.
Tavimi susižavėję
Mes visi
Girti velniai.
[Daugiau…]

Replikos

Istorikas:
Istorija, istorija…
Šiugždu, kraipau
Kaip noriu ją.
Lai bus ji
Šiuolaikinė,
O man liks
Piniginė.
[Daugiau…]

Saulė ant bėgių

Paliekame
Rytmečio vygę
Su saule
Ant bėgių
Tuščių
Ir lekiam
Gyvenimo žygin
Pilni
Nuostabiausių
Vilčių.
[Daugiau…]

Vienišas kapas

Saulėlydį rausvą lydėjo
Užgesdamos akys karių.
Daugiau jie, daugiau neregės jau
Vakario dangaus žiburių.
[Daugiau…]

Spygliuotos žvaigždės

Sveika būk,
Laisve!
Aš – aras.
Vėl sparnuotas.
Vėl drumsti
Debesis galiu!
[Daugiau…]

Jūreiviška

Mūsų namai –
Po kepurėm.
Mūsų keliai –
Po dangum.
Na tai kas,
Kad mes nieko
Neturim,
Kad mūsų keliai –
Po dangum…
[Daugiau…]

Baigėsi šokis

Baigėsi šokis.
Blėso žibintas.
Klevų šešėliuos
Ošė naktis.
[Daugiau…]

Gyvuoki, nemirtinga

Liepsnoja,
Dega dvaras.
Liepsnoja?
Ir tegu!
Savi artojus
Varo
Ir šaudo
Tarp vagų.
[Daugiau…]

Rūdyk, tėvų dalgeli

Ant kelio
Vyrai renkas:
– Jei mirt, –
Už laisvę mirti!
Drąsiau,
Pūslėtos rankos!
Užkurkim
Ponams pirtį!
[Daugiau…]

Žegnok, močiut

Žegnok, močiut,
Nėra ko gaišti.
Galbūt, aplenks
Tada kulka?..
Rankovėn sek
Raudoną raištį
Mane lingavusia
Ranka.
[Daugiau…]