Žiema

Tegu žiema Tau būna tarsi vasara,
O šiaurės vėjas – muzika švelni.
Ne viskas bloga ir ne viskas pasaka,
Ką savo kelyje susitinki.
[Daugiau…]

Trupantis miestas

1.

Mėlynas aušta pasaulis
balsas protėvių paukščio.
Laikas apsukęs ratą,
pasikartoja dar sykį.
Daiktai, tartum svorį praradę,
imas į šitą rytą,
miestas rūke paskendęs,
bokštai nelyg amalgamoj.
Vyzdy iškreiptas vaizdas,
ar iškreipta realybė?
Viskas keičiasi, mainos,
skleidžiasi iš atpažinto.
Tartum šokėjos šoka
tekančioj saulės bažnyčios,
formos prieš tiesą suvoktą
trupa ir virsta į dulkes.
Girdisi laikrodžio dūžiai,
suokalbis laiko ir vietos,
kyla pulkai balandžių
maudos srautuos fotonų.
Laukusiam tūkstantį metų
vartai atidaryti!
Drąsiai su juo įeina
tas, kuris laukė sekundę.
[Daugiau…]

Grįžtantis

aštuoniasdešimt tūkstančių pasaulių
praeiti reikia grįžtančiam namo
ir visa tai ką nešasi jis saujoj
ugnis ir oras žemė ir vanduo
[Daugiau…]

Ars poetika

Pasaulis baigias, todėl
reikia rašyti eilėraščius.
[Daugiau…]

Lietaus uždanga

Birželis įpusėja, kol kalbu.
Ir nesvarbu, ką noriu pasakyti.
Tamsa ir langas. Nepaliauja lyti.
Nemyliu nieko… Irgi nesvarbu.
”Atsimeni…” Nereikia, pamiršau, –
tamsos gelmėn neįrašysi nieko.
Išspręsta viskas. Tai, kas pasilieka,
teprimena tik kvailą kaukių šou.
[Daugiau…]

Kurmis

Nusibrozdindamas alkūnes,
Neieškodamas, kur šviesiau,
Aš – vidurnakčio juodas kurmis –
Savo žemę vis vien knisau.
[Daugiau…]

Budeli, paskolink man kirvį

Budeli, paskolink man kirvį,
Nesvarbu – te šlykštų, te kraujuotą.
Noriu aš nukirsti didį kirmį,
Kurs ramybės man kasdien neduoda.
[Daugiau…]

Prašymas Nr. 2

Aš niekad nemačiau žiemos.
Užaugau šiaurėje, kur vasaros trumpos.
Aš niekad negirdėjau vargonų.
Visus vaikystės sekmadienius praleidau patarnaudamas Mišioms.
Aš niekad nemylėjau moters. [Daugiau…]

Prašymas Nr. 1

Kai viena žvaigždė nukrinta, kitos tebeskrieja laukdamos kritimo.
Kai vienas žmogus numiršta, kiti sako:
Ačiū Dievui – ne aš.
Kai varlė kurkia liūne užvertusi galvą,
Šuo nuleidžia savąją. [Daugiau…]

Įtakos

man darė įtaką lietus
ir jaunas buninas, ir vėjas,
ir šventas jonas – du kartus,
ir tris kartus – šviesos kūrėjas
[Daugiau…]