Sukilėliams

JŪS kritote kniūpsti ir kaip pakliuvo,
Gimtinės žemę kūnais dengdami –
Tai įsikūnijo šventa lietuvio
Svajonė, amžių amžiais nerami.
[Daugiau…]

Be tėvynės brangios

BE TĖVYNĖS brangios, be draugų ir be nieko
Alpsta mano širdis nejėgoj nuolatos,
Nykdama savyje nė žymės nepalieka,
O tyla šiurpulinga nepaliauja kvatot.
[Daugiau…]

Daina

IR AUGINOM, ir kraitelį krovėm,
Ir laimužę jai žemelėn lenkėm,
O varteliuos nusiminus stovi,
Rankeles gūdžiai sunėrus verkia…
[Daugiau…]

Mater dolorosa

VISOS tavo mintys, svajos ir troškimai
Nuolatos sudūžta, lyg uolon banga…
Visas tavo kelias, tartum prakeikimas,
Tartumei plėšikų užkeikta anga…
[Daugiau…]

Vaikystė

TAI BUVO vaiskūs, šviesūs rudenys, rugienos
Apnertos žvilgančiais voratinklių šilkais,
Linksmi paukšteliai, lyg vėje paleistos pienės,
Ir gervių nuvirvenantys pulkai…
[Daugiau…]

Spalvingas ruduo

ATEIDAVO jisai puošnus, lyg Kubla chanas
Su purpura, auksiniais raštais išsiūta,
Ir, eidams su žiauria ir paklusnia svita,
Nutrempdavo laukus ir širdį, ganant…
[Daugiau…]

Vėlinės

JOS BUVO rūškanos, sentimentalios
Tos paskutinės mano Vėlinės Kaune –
Su apšviestais nugeltusiais berželiais,
Su lapais čežančiais, su plaukiančia minia.
[Daugiau…]

Draugams

KIEKVIENĄ vėlų rudenį svetur keliaujant,
Lyg lapai, lydintys retėdavo tolydžio…
Pasigendu, tartum gimtinės žemės saujos,
Šiandieną aš Miškinio, Binkio ir Rimydžio…
[Daugiau…]

Narcizai

KADAIS nežemiškai gražus vaikinas
Pasilenkė ties krikštolo versme gyva
Ir taip godžiai užsižiūrėjo į save,
Jog ėmė ir pavirto į žolyną…
[Daugiau…]

Juoda melancholija

ATEINI, ir randi mane rašantį
Ar bežiūrintį žvilgsniu graudžiu…
Ir tarytumei įnamį blaškantį
Vis jaučiu nuolatos, ir girdžiu
[Daugiau…]