Juokingi eilėraštukai (rinkinys)

Mažas berniukas iš aukšto devinto
Langą pradaręs į lauką išlindo.
Raudonai aptaškytas asfaltas ir sienos,
Pomidoras praeiviams pataikė ne vienas.

***

Onutė su Zita po turgų bėgiojo,
Kol storas gruzinas joms kelią pastojo.
Į furgoną nusivedė, peilį atkišo
Ir abidvi arbuzais saldžiais pavaišino.

***

Į lėktuvą įšoko Jurgiukas mikliai,
Bet užgeso variklis ore nelauktai.
Veltui laukiat, lėktuvas tikrai nenukris –
Ne tokius dar triukus padaro Kairys.

***

Pas seną bobutę į vienkiemį tykų
Įsiveržė pulkas ginkluotų banditų.
Sulaužytos rankos ir išsuktos kojos –
Sena karatistė gerai pakovojo!

***

Mažas berniukas maudės karjere,
Į vandenį laidas elektros panerė.
Tikriausiai berniukas elektros nemėgo,
Nes vandeniu tarsi šventasis nubėgo.

***

Mažas berniukas vidurnaktį tykų
Ardė ant stalo priestankinę miną.
Sprogdiklį ištraukė, iškrapštė plastidą –
Bus ką nunešti rytoj į mokyklą.

***

Žaidė berniukas kieme “Al Qaeda”,
Oriai nešiojo turbaną uždėtą.
Alachui pasimeldė jis ankstų rytą
Ir dviračiu trenkės į savo mokyklą.

***

Bėgo berniukas linksmai per karklyną
Ir koja primynė ten gulinčią “miną”.
Musės virš berno dūzgens tris dienas,
Taip būna, kai užmini karvės “minas”.

***

Banditai ilgai jį kankino ir laužė,
Kandžiojo, spardė, su kumščiais vis daužė.
Pirštais tvirtais spaudė ploną kakliuką,
Kol atkimšo šiaip taip tą alaus buteliuką.


12 komentarai - Juokingi eilėraštukai (rinkinys)

Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>