Sausis

Brenda sausis su veltiniais
Balto vėjo vėpūtiniais,
Ir nustebęs žiūri sausis:
Iš pusnyno – kyšo ausys…
[Daugiau…]

Žila žiemužė

Šiaurys už lango ūžė:
Žu žu! Žu žu! Žu žu!–
Balta žiemužė atėjo pamažu…
O jos vaikučiai laukė su slidėmis kieme.
Žiemužė baltaplaukė pasakė jiems: „Eime!“
Nusivedė į kalnus ji daug mažų draugų,
Ir veidukus, ir delnus patrynė ji sniegu.
Dabar tai bus nešalta, ir žaisti jie galės…
Žiemužę baltą baltą visi vaikai mylės.

Varlė karalienė

Visos varlės kvarkia,
Visos varlės kvarkia.
Kad varlytė
Kurkulytė
Už karaliaus teka…
[Daugiau…]

Tik motulės širdyje

Šviesios šviesios žvaigždžių kekės,
Žemėn linkdamos, žydės,-
Tik motulės šviesios akys
Man šviesesnės už žvaigždes.
[Daugiau…]

Tau, mamyte

Tau, mamyte,
Ryto saulė
Uždega šviesas anksti.
Vos prašvitus,
Laša saujon
Saulės spinduliai karšti.
[Daugiau…]

Ruduo

Skrenda gervės, skrenda žąsys…
Liūdi pievos be gėlių.
Eina broliai, eina sesės
Į mokyklą takeliu.
[Daugiau…]

Rudenėlis puošiasi

Gelsta medžiai, vysta gėlės,
Paukščiai skristi ruošiasi,
O senelis rudenėlis
Aukso lapais puošiasi.
[Daugiau…]

Riešutėliai

Ankstų rytą atsikėlei –
Kaip puiku! Kaip puiku!
Kybur vybur riešutėliai
Ant šakų, ant šakų…
[Daugiau…]

Pumpurėlių sprogimas

- Oi mergytės, kas čia sprogo,
Kad varlytės net pašoko?
[Daugiau…]

Pelytė smalsuolytė

Paskaitykime knygelę
Apie katiną ir pelę.
Ta pelytė sūrį graužia,
O Rainiukas tykiai šliaužia…
Capt – ir pagriebė pelytę,
Smaližiukę smalsuolytę.
Kraipo katinas ūsus:
Niekados nebūk smalsus!