Gaila!

Gaila tų dienų jaunųjų,
Kurios praslinko be naudos,
Gaila debesų drėgnųjų,
Kurie negrįš jau atgalios. [Daugiau…]

Daina girtuoklėlio

Turi katinas kačiukę,
Turi žąsinas žąsiukę,
Turi poniškas panaitę,
Turi bernas sau tarnaitę,
O aš, vyras aržuolinis,
Turiu butelį degtinės. [Daugiau…]

Gyvenimo mano saulutė jau leidžia

Gyvenimo mano saulutė jau leidžia
Kas kartą šešėlius ilgyn ir ilgyn;
Jausmai bekovodami pasilsio geidžia,
Kasdieną prie karsto slenku jau artyn. [Daugiau…]

Norėjau aš deimanto grūdus pagriebti

Norėjau aš deimanto grūdus pagriebti
Nuo žemės, o paėmiau rasą tiktai,
Norėjau aš laimę ant svieto pasiekti,
O teko man usnys ir dagių pluoštai. [Daugiau…]

Vaitojimas

Augo liepelė,
Augo šakojo,
Po ja mergelė
Verkė raudojo. [Daugiau…]

Per tvorą į sodą mūs pono žiūrėjo

Per tvorą į sodą mūs pono žiūrėjo
Vaikiukas išblyškęs, apdriskęs visai –
Ir matė, kaip ponvaikiai puikūs žėrėjo,
Kaip žaidė, kaip juokės visi jie linksmai. [Daugiau…]

Nereikia mums turtų didžiųjų

Nereikia mums turtų didžiųjų,
Nereikia goslybos tuščios,
Nenorime spausti prastųjų,
Neveržiam jų duonos juodos. [Daugiau…]

Lakštingale, gražus paukšteli

Lakštingale, gražus paukšteli,
Pas mano langą nečiulbėk,
Į mano gimtinį namelį,
Linksmai giedodamas, nulėk. [Daugiau…]

Žmonelės triūsia, prakaituoja

Žmonelės triūsia, prakaituoja,
Laukus plačiuosius ardami,
Per dieną dirbdami dejuoja, –
Sunku prastu būt žmogumi. [Daugiau…]

Kad sakė karalius į rindą sustoti

Kad sakė karalius į rindą sustoti,
Į rindą sustoti ir gudą kapoti,
O stojo daugybės ulonų narsiųjų,
Ir prunkštė daugybės žirgelių bėrųjų. [Daugiau…]