Penki penki

Penki penki – penkiolika,
Genys sakė – šešiolika.
Jeigu netiki, skaičiuok –
Viens, du, trys.

Ketur ketur

Ketur ketur keturiolik,
Senis manė, kad penkiolik.
Jei penkiolikos nebus,
Senis pats melagis bus.

Vienas – katės pienas

Vienas – katės pienas,
Du – po padu,
Trys – tave išvarys,
Keturi – nieko neturi,
Penki – ožką kinki,
Šeši – katę peši,
Septyni – žvirbliai karklyni,
Aštuoni – žąselės kluoni,
Devyni – vištos mėšlyni,
Dešimts – niekas neišims.

Vienas – pienas

Vienas – pienas,
Du – medu,
Trys – nematys.
Keturi – po kepuri,
Penki – menki,
Šeši – peši,
Septyni – kupstyni,
Aštuoni – kaštoni,
Devyni – dumblyni,
Dešimts – niekas neišims.

Vienaice, dvaice

Vienaice, dvaice, traice,
Kerule, pede, klode,
Sukmun, dukmun, deven,
Dikšt.

***

Vienaice, dvaice, traice,
Kerula, peda, leda,
Vokum, pokum,
Devin, dekcin,
Duolik, šuolik,
Šuocik muocik,
Kivel vivel,
Kipel vipel,
Kliokt.

Viens, du, trys

Viens, du, trys,
Aš einu ieškot.
Kas nepasislėpė –
Aš nekalta.

Dukart du

Dukart du – keturi,
Tamsta proto neturi!
Jei aš proto neturečiau,
Tai ligoninėj gulėčiau.

Inu duinu

Inu, duinu, trinu keverzu,
Penku, senku,
Sekutinis makutinis,
Graužin – brukšt.

Anki anki ankenkiule

Anki anki ankenkiule,
Gervė sakė, kad penkiulė.
Ėjo gervė paskaityt,
Gervės koja knept.

Vienarbukė, dvarbukė

Vienarbukė, dvarbukė,
Trikorikė, raibukė,
Eckus peckus,
Kromas romas,
Vidupetė strakt.
Meileirin pokšt.