Prisikėlimas

SKERSGATVIS iš lėto merkias –
Dar gūdžiau…
Miela, eikim lunaparkan
Pasidžiaugt!
[Daugiau…]

Monologas

BODĖSIES meilę numarinusi,
O verks dienų grandis,
Kai laimė toliuos užmariniuose
Kristalo rūmus nuskandins.
[Daugiau…]

Šiurpuliai

PAMATYSI – jėgos senka,
Senka jau išties,
Kai žmonos negyvą ranką
Jausi ant peties.
[Daugiau…]

Šilima

PARŪGOS žmona gal kainas,
Pasiguos gal kuo –
Šitaip metų metai eina,
Teka kaip vanduo…
[Daugiau…]

Vakaras

UŽUMIRŠI laimę, užumirši garbę,
Ir apges tau akys, ir žemės tau norai;
Grįši tu išsekęs po kasdienio darbo,
Lyg iš šimto metų, iš senos kontoros.
[Daugiau…]

Rytas

TAIP AKIS išneši į plačiausias aikštes,
Į žydra mėlyne virpančius skliautus:
Kažkieno jaunystė atsiskyrus vaikšto,
Kažin kas ten šypsos, aišku – jau ne tu!
[Daugiau…]

Kryžkelė

ATĖJAI pasaulin nuogas
Ir išeisi taip iš jo.
Šauksies artimą? Gal žmogų?
O gal brolį? Kas iš to!
[Daugiau…]

Reklama

IR PAJUSI šaltį,
Ir pasigėrėsi –
Drėgname asfalte
Atsimušę šviesos.
[Daugiau…]

Eis valandos

EIS VALANDOS tyliai, kaip rasos krisdamos,
Ir lange juodplaukė naktis pražils…
Atneš stiklinį karstą nepažįstamos
Iš tolimos šalies su įrašu “fragil”.
[Daugiau…]

Piliakalniuos

PILIAKALNIUOS, alkakalniuos aukurai tad smilko
Ir dangop dūmelis kilo virš žarų…
Tik kraitelį krovė, tik vėdino šilką
Anta didžio dvaro pulkas dukterų…
[Daugiau…]