Klajoklio vargonėliai

Man užžėlęs teko kelias
Per trakus, kur raugės velias,
Smilgos šiaušiasi plačiai,
O žiedai – reti svečiai…
[Daugiau…]

Mano kaimas

Daug bičiulių mano kaime,
Daug daržų, apleistų sodų
Su pasvirusia tvora.
Ant – Drąsuolis, ten gi – Baimė,
Už Benaudžio rasi Godų…
Jo kaimynas Daugnora…
[Daugiau…]

Didis įvykis

Didį įvykį, brolyti,
Teko šįryt man matyti…

Aš stebėjau, kaip katelė
Apie klėtį gaudė pelę…
[Daugiau…]

Ilgu širdžiai

Nenupieši, kas čia dedas!
Švilpia, pusto – visur ledas…
Begalinės lygmės baltos –
Kaip šios mano mintys – šaltos…
Tankiai tankiai Baimė lankos…
Nusileidžia stiprios rankos –
Gniūžta – kad ir drąsios – širdys,
Lyg ant amžių žino žmonės,
Kad nei viltys, nei svajonės
Jų troškimo nepagirdys…

Vakaro varpas

Tiems, kas budi, tiems, kas minga,
Vakarinis varpas gieda
Psalmę darnią ir mįslingą,
Plėnis laimina ir žiedą…
[Daugiau…]

Uola ir vilnys

Nors siaudžia, šniokščia rūsčios marios,
Jų siaubą nugali tyla,
Ir veltui audros vilnys svarios
Pajūry grumias su uola…
[Daugiau…]

Rudens daina

Keičia, staigūs ir mįslingi,
Žemės tako vingis vingį,
Ir tu minti negali,
Kas greta ir kas toli…
[Daugiau…]

Žibutė

Subudo tyrai, saulę pajutę,
Ir štai padangės sesė žibutė
Stiebias į ryto žydrį bedugnį,
Į žemės dieną, į amžių iignį…
[Daugiau…]

Sutemų giesmė

Tuštėja, tilsta pūdymai aptemę…
Jau kaimenė atslinko į nakvynę,
Ir tik – atokiai – laimindamas žemę,
Dar tęsia varpas psalmę vakarinę…
[Daugiau…]

Mirksnio melodija

Mirksnio gėrimas saldus –
Magi, gundo kaip midus…
Pilkis, džiūgauk, kur gali –
Tik taurelė neimli…
[Daugiau…]