Sniegena

Sniegena, smegenėle,
Vai kas tau pasiuvo
Tokią raudoną prijuostėlę?
Kaip šermukšnio uogą,
Kaip rožės lapelį,
Kaip aušros spindulėlį?

Dvi sraigės

Pievoj rytą skambina rasos
Sidabro varpeliais,
Ir žygiuoja dvi sraigės
Basos į tolimą kelionę.
[Daugiau…]

Iš paukščio širdies

Sugrįšiu – iš miško šešėlių ir šlamesio.
IŠ paukščio širdies – kur sapnuosiu pasaulį.
Iš upių pailsusių lėto lingavimo.
Iš lapkričio vakaro – staigaus, nenumaldomo.
[Daugiau…]

Vasaros saulėlydis

Saulele, dar neik namo!
Dar leisk mums linksmai pažaist!
Dar valandėlę palūkėk
ant kalno – ties beržais.
[Daugiau…]

Aušta

Tekėk, saulele, tekėk.
Jau mano klevas pabudo.
Jau krykščia kregždės po langu.
[Daugiau…]

Viržiai

Saulelė eina miegoti
viržių rausvais kilimais.
Iš kur tiek šviesių spalvų
pilkojoj žemelėj imas?
[Daugiau…]

Rasakila

Pieva begalinė kaip dangus.
Rasakila sidabriškoj taurėj
iškėlus rasą paukščiui ir drugeliui.
[Daugiau…]

Papartis

Senolėj girioj, už raisto,
gyvena augalas keistas –
žaliom vėduoklėm lapoja.
[Daugiau…]

Čiobreliai

Sklinda violetiniai čiobreliai –
mažutėliai – vos nuo žemės kyla.
Ir paukšteliai gūžtoj įsiklauso
į pušyno aitrią kvapią tylą.
[Daugiau…]

Lūgnė

Lūgne, lūgne, laumių dukrele,
ežero ašara tavo veidely.
Spindi lygūs ežero veidrodžiai.
Sukasi saulė skliauto laikrodžiu.
[Daugiau…]