Man tave

KAIP pavasaris atkiunta,
Ašen atkiutau.
Man tave čia Dievas siuntė,
Tik mane ne tau!
[Daugiau…]

Baltija

PRIE KRAŠTO žalia, mėlyna toliau,
O keteros baltos, baltos kaip sniegas –
Nesinori vaikščiot, ieškot, vieteliaut –
Paklausysiu jos amžino miego.
[Daugiau…]

Mal du pays

KADA ima per Mušrota spinduliai švaistytis
Ir sužydi kalnai kruvini,
Tu Monblanu ir Beldonės grandimi dantyta
Pas mane kas vakaras eini.
[Daugiau…]

Atsisveikinant

TAI ŠTAI mane likimas išdaigus,
Lyg neatakusį šunytį kūdron, sviedžia
Ieškot po tolimu nežinomu dangum
Sesutei rūtų, mėtų, margažiedžių…
[Daugiau…]

Amžinoji pasaka

AK, Viešpatie, tai vėlekos
Mes įtikėjom rytdiena!
O kraujo pilnas kielikas,
O sopulio širdis pilna!
[Daugiau…]

Ne!

AŠ GIRDĖJAU lakštingalą suokiant
Patetiškai, gražiai,
Aš girdėjau kalnų krioklį juokiantis
Gaivališkai, išdidžiai…
[Daugiau…]

Naktis

VENGIU aš tavo tamsaus žvilgsnio,
Juodų, galbūt gražių akių.
Regiu tyrus, tyrus ir vilkstines
Ir tuo regėjimu tikiu.
[Daugiau…]

Praeitis

PRAEITIS kaip uodas zyzia –
Nekantraut imi,
O naktis, kaip Mona Liza,
Šypsanti, rami.
[Daugiau…]

Tą syk vėjas

TĄSYK vėjas auksą žarstė –
Žarstė rudenio lapus.
Keturiese nešė karstą,
Juodą karsta į kapus.
[Daugiau…]

Katarsis

AŠ TIK tau visas širdies gelmes atversiu,
Kaip aš niekad, kaip aš niekam nesakau.
Nusiplauk nekruvinos aukos katarsiu,
Mano, žodžio kruvina auka.
[Daugiau…]