Vėjavaikiškas vėjas

I

Vėjas atprunkščia iš Baltijos
Siusdamas, siausdamas,
Šiaušdamas, lauždamas,
Raudamas, nešdamas,
Vejamas, gaudomas…
Ei tai valia, tai valia, tai valia.
Milijonas valių.
Nesušvilps – negaliu.
Nei krypties, nei kelių
Kur pasuks – te valia.
[Daugiau…]

Agitacinio pobodžio eilėraštis su priemaiša piršlybų

Pavasario saulė nušvito meiliai
Ir žiūri.
Ei, žeme,
Žemėn kepurę! [Daugiau…]

Poetų marsas

Įsakyti lakštingalams truptį nutilti!
Ir kas joms galvon tokius niekius ir inkalė,-
Be atvangos skardint per naktį patiltę.
Mes mokame tūkstantį kartų gražiau už lakštingalę. [Daugiau…]

Augnelijų arija

Mūsų žemė jauna dar.
Bus ir pas mus Eldorado.
Aldorijo adrijo ada.
[Daugiau…]

Pranašas

Gatvės išsišiepė iškabas
Begėdiškai margas ir godžias.
Trotuaruos pilvų barikados.
Jaučio reikėtų čia iškalbos,
Kad kas suprastų mano žodžius
Sūkury bačkvežių kanonados. [Daugiau…]

Salem Aleikum

Salem Aleikum!
Jauniejie į gatvę,
Į laisvę alėjų. [Daugiau…]

C 40

Nusibodo – vis grįčioj ir grįčioj, –
Ir sienos ir lubos ir kertės.
Jei pro langą laukų nematyčia, –
Reiktų kartis. [Daugiau…]

Botanika

Stebiuos, kad pakvipo Japonija.
Europa dar sprogt nepradėjo,
Dar naktys šalnuojančios, –
O čia ties galva man cidonija,
O ten vėl magnolija. [Daugiau…]

Debesų jaučiukai

Laukai pavasarėja.
Tik dar rytais šalčiukai.
Dangaus pakluonėms vaikštinėja
Debesų jaučiukai.
[Daugiau…]

Duonelaitiškas

Pavasaris aukštielniakas nugriuvo žemėn.
Diegų prilindo ir vabalų visokių pribirėjo.
O kur toliau, kur pamiškėje,
Tai laukai atrodo lyg aptemę,
Lyg rūkas draikosi, liuliuojamas vasario vėjo. [Daugiau…]