Severiutės rauda

Severiutė esu nuo Užpalių, kur gelžkelis suka į pietus,
kur bėgiais ėjau aš basa,
kaip nėščia iš namų išvarytą skalbėja…
Lyg paskutinei –
prie didelio užtiesto stalo nebuvo man vietos,
už nugaros, man negirdint,
kalbėjot,
kalbėjot,
kalbėjot…
[Daugiau…]

Regėte regiu

REGĖTE regiu, o gražiai, kaip ant delno,
O skaisti, kaip dar niekad nebuvus skaisti:
Paskendusios soduos sodybos ant kalno,
Pasistiepusys kraigo žirgeliai risti…
[Daugiau…]

Daina

IR AUGINOM, ir kraitelį krovėm,
Ir laimužę jai žemelėn lenkėm,
O varteliuos nusiminus stovi,
Rankeles gūdžiai sunėrus verkia…
[Daugiau…]

Pilkoji diena

O DIENOS – seserys, sugrįžkit,
Sugrįžkit atgalios!
Ateis naktis iš tamsaus miško,
Šešėliai sužaliuos.
[Daugiau…]

Tėvams

ATSIMENU, kai metų keturiolikos
Laukus su sopuliu apleidau…
Šiandieną, žinoma, jau alkoholikas
Kai kam suižusiu pragertu veidu!
[Daugiau…]

Rūpestėlis

Rūpestėli mažas, Rūpestėli menkas,
prie Tavęs suklupti pakeleiviai renkas.
[Daugiau…]

Ketvirtoji vizija

I

Šiandien prisiminiau aš vieną nuotykį iš savo bundančios vaikystės metų,
Tą tylų vasaros sekmadienį, keliavusį pro mus,-
Kai ašen ir senolė – dviese –
Palikę buvom saugot ir dabot namus.
[Daugiau…]

Trečioji vizija

Kai vieną rytą, eidamas pro seną ir apleistą sodą,
Per statinius vidur pasižiūrėjau,
Tenai virš tvenkinio praėjusios nakties šešėliai tingūs
Lyg paukščiai pašautais sparnais plazdėjo,
Ir vandenin palinkusios obels šakoj, matyt, seniai jau padžiauta skara
Pleveno ryto vėjuj.
[Daugiau…]

Ištrauka

…Tą naktį motinai sapnavos
Juodai pajuodę vasarojai.
Sūnus per juos atbrido liūdnas
Ir sakė:
– Laimę kaip kortom pragrojau.
[Daugiau…]

Baladė

Kas bus namuos be tavo juoko,
Sutemoje be tavo žodžių?
Keliu prašvilpauja berniokai,
Nueina saukdami per sodžių.
[Daugiau…]