Tėviškės žemelė

TEKA Nemunėlis ašarom pasruvęs
Ir šilai dejuoja aimana gilia,
Tik negali atsidust lietuvis
Anei pasiskųsti kruvina dalia…

O pilka šilaine, o gelti smėlynai,
Prakaitu pasotint jūsų negali…
Kodėl nedalinga, brangioji tėvyne,
Mums tavoji laimė yra taip meili?!

Nepajėgs išplėšti iš krūtinės,
Nebent jau išplėštų su pačia širdim –
Neatstos mums niekas mylimos tėvynės,
Tai dėl to ir niekas niekad neatims!

Bet šiandieną seka, lyg šešėlis,
Lyg tamsus šešėlis, slegianti mintis,
Kad užgynė, lyg vartus užkėlė,
Į tėvynę grįžti nedraugai pikti.


2 komentarai - Tėviškės žemelė

Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>