Tir lir-lir dūdelė

Tir lir-lir dudelė,
Šara Kelio būdelė,
Toj būdelėj lapelė
Su keturiais vaikeliais.
Pati penkta būdama,
Raguolėlius kepdama,
Sviesteliu tepdama
Ir vaikeliam duodama,
Ir ji pati esdama.

Dievo dovanos

Angelėlis man sakė,
Ką Dievulis padarė:
Dovanojo mamytę,
Dovanojo tėvelį.
Ačiū tau sakau
Ir lenkiuos kuo žemiau.
[Daugiau…]

Vasaros draugai

Ką daryti aš turiu,
Boružėlę kai randu?
Ar pašaukti ją vardu?
Ar iškelti iš gėlių?
Lia-lia-lia, lia-lia-lia
Ar iškelti iš gėlių?
Ar iškelti iš gėlių?
[Daugiau…]

Žaidimas su viščiuku

Cip-cip mažas viščiukas į sveikus keliaus slapčia.
Cip-cip mažas viščiukas jau Tomuko namuose.

Vasara jau netoli

Šypsosi linksmai saulelė,
Pažiūrėk čionai, vaikeli.
Jau atėjo vasarėlė,
Sužydėjo visos gėlės,
Visos gėlės.
[Daugiau…]

Vaikučiai pabiručiai

Mes vaikučiai pabiručiai, o lia-lia,
Traukiame linksmai dainelę, o lia-lia.
Greitai bus pavasarėlis, o lia – lia,
Sužydes vėl visos gėlės, o lia-lia.
[Daugiau…]

Vaikų šokis – mankšta

Viens, du, trys, keturi
Žaisti su mumis gali.
Rankas ant liemens uždėk,
O kojelėm patrepsėk.
[Daugiau…]

Saulutė ir mes

Kai saulutė linksmai šviečia,
Mes išeiname į kiemą,
Klausomės paukštelių,
Ieškome gėlelių.
[Daugiau…]

Pavasaris

Saulutė rieda virš miškų,
Paukšteliai gieda ant šakų.
O aš mažytė išeinu,
Pasiklausyti jų dainų.

Žvakelė naktyje

Matau aš žvakelės liepsnelę,
Einu aš pas ją per naktelę.
Šviesk šviesk, žvakele šventa,
Šviesk šviesk, ugnele šilta.
[Daugiau…]