Ir akimirksniui

IR AKIMIRKSNIUI žaibas, perplėšęs naktį,
Ik akiračio viską gražiausiai parodys,
Taip širdies gilumoj išsijudina žodis –
Įsiamžint jo vieno galėtų pakakti,
[Daugiau…]

Yra gi

YRA GI mūs visų sapnų, visų troškimų
Graži ir nuostabi šalis,
Kur skausmo, ašarų nepastovaus likimo
Nei vardo žvaigždės neišlis…
[Daugiau…]

Mielas prieteliau

MIELAS prieteliau, ar nepakvimpa kartais
Tau nuostabūs anų dienų regėjimai,
Kalinami šiam atšiauriam kalėjime
Nebesurūdinčiais užraktais ir vartais?
[Daugiau…]

Kaip gera jaust

KAIP gera jaust tave, didžiuotis ir ilgėtis,
Sunkaus likimo naštą nešt drauge,
Svajoti, laukti, šviesią ateitį regėti
Su ašara, su šypsena džiugia…
[Daugiau…]

Klajūnai

MES NETURIME čia nieko – nei pastogės,
Nei tėvynės, nei mažiausios vilties spindulių,
Mes neturime gairių nei tikslo, o taipogi
Mes nežinome kur eiti, nei kuriuo keliu,
[Daugiau…]

Kūčios

O KAIP balta dabar jinai, tėvynė,
Po sniego apklotu užmigusi plati,
Lyg apsigobus žėrinčiais žvaigždynais
Nežemiška, šventa ir nuostabi naktis…
[Daugiau…]

Kaunas

ALEKSOTO šlaituos nuliūdusios liepos
Atsižiūri į Nerį ir Nemuną sraunų:
Kresna Katedra, galingai pasistiepus,
Tarsi keltų iš klonio viena visą Kauną.
[Daugiau…]

Gegužinės

RAŠKYDAMI žiedelį aliai vieną,
Bandydami pralenkt vieni kitus,
Bėgiodavom žibuoklių po šlaitus,
Braidydavom šlapuokšniuose purienų
[Daugiau…]

Gimtinė

KOKALNY bujoję liepos, augę ąžuolai,
Šalimai tekėjus Praviena raudona
Ir akiraty numėlę tolimi šilai
Buvo mano džiaugsmas ir kasdienė duona.
[Daugiau…]

Vėlynių godos

NUO pašiurpusių platanų miglos laša
Per aštriai karpytinius lapus –
Gedulotos našlės ir našlaitės neša
Chrizantemų puokštes į kapus…
[Daugiau…]