Kalėdų varpeliai

Skamba aidi mūs varpeliai,
Skamba aidi iš toli.
Nori jie visiems pranešti,
Kad Kalėdos jau arti.
Din-din-di-lin-di-lin-din…
[Daugiau…]

Šventės nuojauta

Jau žiema balta
Sveikina mane.
Supas danguje
Snaigutė lengva
[Daugiau…]

Prie Kalėdų eglutės

Kur eglutė ta graži,
Ten vaikučiai mūs maži.
Lia-lia-lia-lia-lia-lia…
[Daugiau…]

Jau žiema

Jau balta žiema
Atkeliavo čia.
Sukvietė visus
Kiškius i svečius.
Šokite linksmai
kiškiai po laukus,
Vėjas dūdele
Jums linksmai pagros.
[Daugiau…]

Kalėdų giesmė

Kalėdos, Kalėdos! – liūliuoja varpai,
Kalėdos, Kalėdos! – dainuoja vaikai,
Ir žalios eglutės prie apsnigto kelio
Viršūnes į dangų šlamėdamos kelia.
[Daugiau…]

Kalėdos

Mama, atlaužk man plotkelės,
Šventą žodelį sakyk.
Sėskim prie Kūčių stalelio
Šventųjų Kalėdų sutikt.
[Daugiau…]

Bėkim, bėkim, piemenėliai

Bėkim bėkim, piemenėliai,
Į Betliejų tekini.
Ten Jėzulis mažas guli –
Jį pasveikinsim pirmi.
[Daugiau…]

Kalėdų žvaigždelė

Geroji žemele,
Parodyk man kelią
Į baltą, į tyrą
Kalėdų žvaigždelę.
[Daugiau…]

Žiba žiburėlis

Žiba žiburėlis,
Bažnytėlėj šviečia.
Jėzus Dievulėlis,
Mažutėlius kviečia.
[Daugiau…]

Snaigių kalba

Tylią naktį,
naktį šventą
baltos snaigės
tyliai krenta…
[Daugiau…]