Nepadarė alaus

Supkit mane, supėjėliai,
Supėjėliai!
O, kad duočiau supėjėliams,
Supėjėliams –
Motulė sūrelio nesuslėgė,
Nesuslėgė!
Tėvelis alučio nepadarė,
Nepadarė!
[Daugiau…]

Dainuotinė

Kai praeis
pro duris
vakaras tylus,
aš žinau –
nesugrįš
vakaras tylus.
[Daugiau…]

Sena daina

O ant lauko jovaras žydėjo…
O per lauką vieškeliai dundėjo…
[Daugiau…]

Tautiška daina

Brangi šalie žaliųjų rūtų, vis nedrįstu klausti,
Kas Tave didžiuliam vargui nūdien pasikaustė?
[Daugiau…]

Lietuviškų dainų fragmentai

(1) Ejk Tatuszeli i bytiu darża
(2) Tinai saldej migosi bis
(3) Wieielis puti, bitelis hużé
(4) Oużolelis subavos bis
(5) Tinaj saldei migoie bis
[Daugiau…]

Aguonėlė

Klausė žvirblis čiulbuonėlis
Pas tą pilką karvelėlį,
Kaip, kaip aguonėlę sėja?
[Daugiau…]

Alaus, alaus

Alaus, alaus, duos Dievas daugiau,
Per visą naktelę alum lijo. (2 k.)
[Daugiau…]

Alutį gerdams dūmojau

Alutį gerdams dūmojau,
Kur šią naktelę nakvosiu,
Oi ly, oi lia, oi ly – lia – lia
Kur šią naktelę nakvosiu.
[Daugiau…]

Alutį gėriau, raudonas buvau

Alutį gėriau, raudonas buvau,
Vo kas išrašė mano veidelį?
[Daugiau…]

Ant aukšto kalnelio

Ant aukšto kalnelio,
Čigonai nakvojo,
Daineles dainavo,
Gere – uliavojo.
Bic maj tumba ala
Raka caka tumba ala. (2)
[Daugiau…]