Baladė

Kai po dienos aitrų ir vaido
Rimtis pasklinda ir tyla,
Neregimas po žemę braido
Būties šventovės vaidila…
[Daugiau…]

Marcia eroica

Griauskit, sinkliai, skelbkit žvangiai
Dulkių garbę uolai stangiai!

Ji raukšlėtą kaktą kelia,
Kad užstotų vargo pelę,-
[Daugiau…]

Daina

Beliūliuojant sapnui mus,
Sliuogia kaip vagis ūmus
Vargo šliužas į namus…
[Daugiau…]

Dienų melodija

Daug kas, daug kas širdį kremta,
Bet ir džiaugtis žmogui lemta…
Audėjėlė veja ritę,
Vašką žvakei tiekia bitė,
Ieško karties apynys –
Toks gyvatos rezginys…
[Daugiau…]

Akordai

Gerbk kibirkštėlę –
Gieda žynys-
Ją gi išskėlė
Amžių ugnis…
[Daugiau…]

Elgetos giesmė

Kaip gluosnis žemei atiduoda
Iš saulės skolintus lapus,
Taip tu nulykytą aruodą
Dalyti ryžkis bent perpus…
[Daugiau…]

Akordai

Menka, ką tu vien protu žymi –
Būtį reikia minti širdimi…

Kai dailidė medį kirs ir droš,
Skiedros, drožlės beržu nebeoš…
[Daugiau…]

Eglės giesmė

Per žiemą nekinta
Eglelė žalia –
Taip amžių nupinta
Lietuvių dalia…
[Daugiau…]

Šiąnakt

Šiąnakt liūdi kanklės mano,
Ryt gal vėl sudžiugs širdis,
Kai po audrų siūčio tvano
Aušrą skelbs gaidys…
[Daugiau…]

Būties psalmė

Truks amžius, kas amžiams sužėlė,
Truks mirksnį, kiek mirksnio pelnyta,
Todėl neliūdėk, ramunėle,
Kad tu sužydėjus nuvytai…
[Daugiau…]