Vienatvės giesmė

Ant jūroje, kur vėtra kaukia –
Įsidėmėk, širdie, gyvai –
Vos susitikę, skirias, plaukia,
Verpeto žaislas, du laivai…
[Daugiau…]

Rudens elegija

Nepažinti žalio miško!
Kas pamargo, kas išblyško…
Daug kas svyri be vainiko,
Daug kas visiškai išnyko…
[Daugiau…]

Sparnų giesmė

Broli siauro žemės kelio,
Kai širdis erdvės panūs,
Pasiskolink iš erelio
Nenuilstamus sparnus…
[Daugiau…]

Ryto giesmė

Sužiro rytas, auksu juostas…
Jau žemė žybčioja šilkais
Ir kaista kaip jaunuolės skruostas,
O greit visa kaip rožė kais…
[Daugiau…]

Don Žuano daina

Užkūrus žemės aukurą didį,
Galiūnė saulė spindi ir žydi,
Ir linksmas siaudžia šlaitas sušvitęs,
Kai vieno žiedo ieško dvi bitės…
[Daugiau…]

Giesmė

Ne tam, kad pintumeis vainiką,
Ant žemės marguoja žiedai,
Tad, radęs rožę ar gvazdiką,
Leisk jiems žydėti, kaip radai…
[Daugiau…]

Žynys

Man žynys pasakė senas –
Mirksnio saldis menkas penas,
Pasidavęs kibirkštėlei,
Tu į naktį krisi vėlei…
[Daugiau…]

Klajoklio melodija

Pagiry jau tyliai brėkšta…
Va, jau šarka veja kėkštą,
Ir – pušyno valdinys –
Kala drebulę genys…
[Daugiau…]

Giesmė

Tverk, kas kniumba, ramstį stangų
Ir nebėk būties taurės,
Kai diena prispęs žabangų
Ir takus purvu apkrės…
[Daugiau…]

Akordai

Aušros, žydris, audros, rūkas –
Taip būties malūnas sukas…

Linksmas vėjas keičia gūdų –
Stumia sparną jie abudu…
[Daugiau…]