Giesmė

Skalsink, dieve, mūsų duoną,
Tiek žirnelį, tiek aguoną,
Visą žemės vargo kluoną…
[Daugiau…]

Vyturėlis

Veikiai ryto liepsnos kūrės,
Jau dangus – lyg žydros burės…
Linksma minti tyrų smėlį –
Sveikas, dievo vyturėli! [Daugiau…]

Gegužės daina

Pražydęs sodas ir šilas ūžia –
Linksmoms vestuvėms puošias gegužė…
Skruostai raudoni, mėlynos akys –
Stebiu, kaip stiebias kaštanų žvakės [Daugiau…]

Klajoklio stygos

Aš daug, jau daug išvaikščiojau dienų,
Dienos belaisvis, ir toliau einu
Žmogaus skirties nubrėžtais man keliais,
Kiek eiti dar likimo saikas leis… [Daugiau…]

Daina

Kalnus išgriovęs, daug uolų sudaužęs,
Kalnų upelis renčia savo lovį –
Putoja, purkščia, šniokščia, kriokia, laužias,
Versdamas visa, kas ant kelio stovi… [Daugiau…]

Amžių varpas

Už pasakos kalno, kur vargas nutilo,
Kur širdys ir troškiui, ir alkiui apkurto,
Senovinė varpinė stūkso iš šilo,
Kaip vaidas pakalnėje varpo užburto… [Daugiau…]

Smilgų šlamesys

Nusilenk, praeivi, žolytei prie tako,
Jei girdi, kai smilga, iš molio išdygus,
Tavo kurčiai širdžiai tyliai, tyliai sako,
Kad tu ir jos stiebas – amžių saikui lygūs… [Daugiau…]

Rauda

Gimtąjį lizdą apleidžia
Mažas paukštytis išaugęs,
Jaunus sparnus išsiskleidžia,
Skrenda padange ir džiaugias [Daugiau…]

Mano skudutis

Venkie, žmogeli, peikti ir barti
Šios žemės dainių, kai kanklės rauda,
Nes tu pamilsi jo psalmės kartį,
Kada suprasi ašarų naudą… [Daugiau…]

Amžių vaidas

Baigia žemė darbo dieną,
Slenka rūkas į rugieną,
Vakarinės miglos kyla –
Žadink, dainiau, klaikią tylą, [Daugiau…]