Daina

Eik takais, kur amžių grįsta,
Nes kaip šapas veikiai vysta
Mums seikėtos valandėlės –
Mes – likimo trapios lėlės…
[Daugiau…]

Giesmė

Ko jūs šiąnakt staugėt, tamsūs vėjai?
Kam tu šįryt, saule, užtekėjai?
Vėl ir vėl žmogus nubudęs mena
Amžių slaptį, gyvio mįslę seną…
[Daugiau…]

Verpėja

Aš žinau, žinau Verpėją…
Jos linus jos tėvas sėja…
Ji su saule gimė, augo,
Ir aušra jos slenkstį saugo…
[Daugiau…]

Sibilės knygos

Trys šios žemės kryžiui vinys…
Audrai – žaibas ir griaustinis,
Ir sparnai – laisvam ereliui…
Tamsūs toliai – žemės keliui,
Žemės laisvei – saitai, pančiai.
Neseikėtas saikas – kančiai…
[Daugiau…]

Laiko melodija

Veikiai, veikiai dienos sravi,
Tarpsta, limsta, skrimba, žydi –
Dienos gandina ir žavi,
Rita savo ratą didį…
[Daugiau…]

Gandrą lydint

Vasaros saulės netekę,
Girios paukšteliai nutilo,
Kuopias į būrį ir lekia
Iš paerdvėjusio šilo…
[Daugiau…]

Būties melodija

Žemės vargo sėją sėjęs,
Atsitiesk ir būk kaip vėjas –
Stauk, kaip staugia vėtros šūkis,
Sūkuriais po tyrus sukis,
Žadink žemės ertmę margą –
Tai tau atpildas už vargą…
[Daugiau…]

Daina

Aš vargdienio skirtį sėju –
Ketvertas šios žemės vėjų,
Bet visi į žemės sodą
Pučia šlamesį vienodą –
Vakar glostė, šiandien purto
Pagal įnorį ar burtą…
[Daugiau…]

Rugiagėlės

Šiandien mano spėrūs pirštai
Rugiagėles skina,
Ir būties vargus pamiršta,
Kas vainiką pina…
[Daugiau…]

Pasaka

Kinta sapnas ir tikrovė –
Buvo kitąsyk šventovė…
Ji viduralky stovėjo,
Atsitvėrusi nuo vėjo
Nesugriaunamais šulais,
Amžių amžiaus ąžuolais…
[Daugiau…]