Dienų audimas

Painios žemės visos sritys –
Žmonės, labui nusiteikę,
Stengias išminties mokytis,
Mato, kad budėti reikia…
[Daugiau…]

Mirksnio burtai

Gundyk, gundyk, Žemės vyliau.
Tavo taurę aš pripyliau…
Ženklink kaktą kryžium juodu –
Tavo kerui pasiduodu…
[Daugiau…]

Marcia eroica

Gavęs dalią bristi, eiti,
Stiprink kojų drąsą, greitį,
Kad nueitumbei dar gyvas
Ten, kur eisi, nevėlyvas…
[Daugiau…]

Upelis

Va, upelis, va, giedrutis –
Kas jam akmens, kas jam kliūtys!
Žemėn jis giliai įdubo
Ir čiurlena, straksi, skuba…
[Daugiau…]

Širdies švytuoklė

Visa, kas bręsta per rytą,
Audros per dieną išmėto,
Ir visa nyksta, kai niaukias
Vakaro tyrai…
[Daugiau…]

Vargdienio pasaka

Slėgia žmogų mažos bėdos…
Vos kaip sutemų apuokas
Ai kaip vakaro pelėdos
Jos suverkaus, gęsta juokas… [Daugiau…]

Ąžuolas ir aguona

Šlama ąžuolas aguonai:
– Didžio žiedo, menko grūdo,
Nei tu kvapui, nei tu duonai,
Dėl kurios ši žemė juda… [Daugiau…]

Ramunėlė

Ramunėle tu baltoji,
Kad išpuoštum mano kelią,
Tu iš dulkių atsistoji,
Skaisčią pakeli galvelę… [Daugiau…]

Išminties spindulys

Krauk savo dalį
Godžiai į klėtį –
Laimi, kas gali
Išsižadėti!
[Daugiau…]

Apynys

Apynėli, žaliaplauki,
Apynėli, mano broli,
Vos tik saulės susilauki,
Augi, žindi žemės molį…
[Daugiau…]