Daina

Kai sužalo dirvos, pievos,
Kai sužydo vyšnios, ievos,
Tarsi raganos užburtas,
Augo, tarpo mano turtas –
Dvi lyselės su ežia
Mano motinos darže…
[Daugiau…]

Vakarų daina

Dvelk, dvelk, rytų lakusis vėje,
Tu saulės pasaką šlami –
Ir man dienų našta lengvėja,
Ir aš atgimstu širdimi…
[Daugiau…]

Giesmė

Gerbk galingai, ryto būgne,
Amžių tolį, amžių ugnį,
Gyvio lopšį – jų bedugnę!
[Daugiau…]

Švytuoklė

Rožės ir lelijos,
Ir dygliai, erškėčiai –
Tokios skirtos gijos
Žemės pasakėčiai…
[Daugiau…]

Pavasario daina

Po žiemos vargų karčių
Aš pavasarį švenčiu…
Laukiu tolimų svečių…
[Daugiau…]

Dainiui

Ne mirksnio liepsnai tavo kanklės, broli!
Jų kerui skirta garbinti visatą,
Kur amžiai terpia į mįslingą ratą
Būties sodus ir žemės tyrų molį…
[Daugiau…]

Girios melodija

Mano kelionei likimas skyrė
Taką per didžią ir tamsią girią…

Kasdienio kelio – mylios ir mylios..
Jo gairės -eglės ir pušys tylios…
[Daugiau…]

Vilties giesmė

Vėl, vėl pragydo vyturys…
Atverk dienos vargams duris!
Būties vainikas – tam, kas drįs…
[Daugiau…]

Giesmė

Dienų audėjas dosniai teikia,
Ko žemės valandai prireikia –
Jis duoda obeliai žiedų,
Perkūno trenksmą audros dienai
Ir siunčia vyturį rugienai,
Ir bitę lepina medum…
[Daugiau…]

Audros giesmė

I

Slaugia vėjas, audrą varo…
Klaikiai rėkauja gaidys…
Kad nemerktų mano baro,
Kas jos siaubą sustabdys!
[Daugiau…]