Vilties giesmė

Be liepsnos pats laužas rūksta
Rožės gražnai saulės trūksta –
Viešių taurei stinga vyno –
Stinga burei vandenyno…
[Daugiau…]

Giesmė

Vos, saulėta diena, tu man suliepsnojai,
Žaliavo, vyniojos sode apynojai,
Žiedais apsigobė vyšnia ilgašakė,
Ir stiebėsi rožė, pražydus kaip žvakė –
Iš gretimo slėnio, iš tolimo šilo
Liulėdamas rūkas kaip smilkalas kilo,
Ir visa tik siejos, tik raizgės ir pynės –
Tai žemės rytinės…
[Daugiau…]

Dainiaus melodija

Kanklės – žadas mano…
Aš per jas – žynys…
Kas tą pat numano,
Būtį numanys…
[Daugiau…]

Serenada

Už kalnelių saulė leidžias…
Amžių slaptos knygos skleidžias.
Žemės šlamesys nutilo…
Švyti jaunatis ant šilo…
[Daugiau…]

Atminimo melodija

Nors tavo dienos lakios, tebežydi
Dienų takai
Ten, kur tave kaip atminimai lydi,
Ką pakeliui, klajokli, palikai…
[Daugiau…]

Vargo psalmė

Nesugniužk, jei širdęs, pykęs,
Rūsčiai gniaužęs kumštį tvirtą,
Nepakeisi amžių rikės,
Neišvengsi, kas tau skirta…
[Daugiau…]

Amžių sutartinė

Kur mirksnio keras širdį remia,
Ten tavo piūtė negausi,
Ir vergo jungu virsta žemė,
Kol, kurmi, tu tik ją rausi…
[Daugiau…]

Saulėlydžio melodija

Žemės tyrai tyliai minga,
Ir jau rengias iškilmingai
Žydrio tolių karalienė
Į kelionę jos kasdienę…
[Daugiau…]

Daina

Žydi – varške apsikrovė –
Vyšnios ant kalnelio,
Bet jos žydi, bet jos stovi
Ne prie mano kelio…
[Daugiau…]

Rudens melodija

Daug kas jau skirtį išvargo,
Ilgisi atpildo meto –
Gluosniai prie tako pamargo,
Pagirio krūmai prareto…
[Daugiau…]