Atsisveikinimas

Kur šiandien diena vakarykštė yra?
Ak, kur man ieškoti jos, kur ją surast?
Nesaugojau vakar, – kieme palikau ją,
Kai rinkos šešėliai, kai leidosi saulė.
[Daugiau…]

Bėglys

Ko tu, vaikeli medini,
Rymai prie Pasakos vartų?
– Ak! Ten juk mano Tėvynė –
Prasideda ji: „Kitą kartą…”
[Daugiau…]

Du drugeliai

Liepos mėnesį, per lietų,
Du drugeliai skrido…
– Man į Vakarus skrist liepė!
– Liepė man į Rytus!
[Daugiau…]

Jei nebijai skraidyti

Ir lėktuvas, ir vanagas skraido,
Brolių juodvarnių pulkas darnus…
Pasakyk, ar skraidyt nebijai tu? –
Ir eilėraštis turi sparnus.
[Daugiau…]

Gedimino sapnas

Nieko neturiu, turiu aš tik
Rudeninį margą vėjo paltą,
Kiekvienoj kišenėj po eilėraštį –
Norit, imkit – atiduodu veltui.
[Daugiau…]

Debesys

Paslaptingi tartum mėnesiena,
Kaip kalnai ir kaip per kalnus kelias.
Kartais – tartum tų kalnų oželiai,
Vienas kitą vaikos kiaurą dieną.
[Daugiau…]

1990-ųjų žiema

Buvo ta žiema tikrai keistoka –
Nepasakėm jai mes nieko blogo, –
Atėjo Lietuvon, pasižiūrėjo,
Trenkė durimis ir vėl išėjo.
[Daugiau…]

Sugrįžimas

Languos tirpsta mėlyni raštai,
Užsidega visos žvakelės…
Pareina iš tolimo krašto
Pavargęs Kalėdų Senelis.
[Daugiau…]

Kur yra, seneli, tavo dantys?

- Kur yra, seneli, tavo dantys?
– Pensijon išėjo atsikandę.
Ėjo per metus po du, po vieną,
Palydėjau su skausmu kiekvieną.
[Daugiau…]

Pavasario naktys

O gegužio naktis – pavojinga,
Tu nubrisi į sodą gilyn,
Atsistosi po vyšniomis – sninga,
Ir prikris šilto sniego širdin.
[Daugiau…]