Keistas seniai matyto tėvelio pasiaiškinimas

Nei aš Amerikoj buvau,
Anei buvau Mėnuly –
Aš dėžę „Russkajos“ pirkau
Ir pamačiau bičiulį:
[Daugiau…]

Eina garsas

Pelėsiais ir kerpe apaugus aukštai
Trobelė miškų pakrašty.
Pavasario vakaras eina – ir štai
Sutrinka pušynai aukšti.
[Daugiau…]

Ten, be manęs

Ten valgė ir gėrė, ten šoko ir juokės,
Ten skraidė linksmai, it plaštakės, lėktuvai,
Ten strazdas giedojo, kvatojo apuokas,
Ten buvo gerai, tik manęs ten nebuvo.
[Daugiau…]

Eilėraštis su plyta

Kartą – ne kitą, o šitą
Radau aš ant vieškelio plytą –
Guli plačiai išsižiojus,
Kaip sekmadienis užsisvajojus.
[Daugiau…]

Kvailas eilėraštis

Parašysiu eilėraštį kvailą,
Bus kvailesnis jisai už kitus.
Bet ir tokio, ir tokio man gaila,
Pagailėtum gal tokio ir tu?
[Daugiau…]

Diržas ir aš

Mirsiu – nepamiršiu
Savo priešo Diržo.
Diržas piktas tartum šuo –
Nekenčiu aš jo.
[Daugiau…]

Tik aidas…

Durų skambutis vis tyli,
Tie, kas išėjo, negrįžo.
Rūkas, per naktį pražilęs,
Sėlina pro lango kryžių.
[Daugiau…]

Dainelė nuvytusioms gėlėms

Nuvytusios gėlės – aš jūsų brolelis,
Žiūriu aš į jus, negalvodamas nieko.
Gyvenimas mano – kaip tirpstantis sniegas…
Du buvo protingi, o trečias – kvailelis…
[Daugiau…]

Keistas švarkas

Aš kadais turėjau švarką –
Paprasčiausią, margą.
Bet rugsėjo vieną rytą
Į pietus jisai išskrido.
[Daugiau…]

Sekundės ir aš

Neklausykite, kad skundžiuos,
Kad ant viešo kelio
Šešios dešimtys sekundžių
Plaka kaip širdelės.
[Daugiau…]