Mano batai

Mano batai užaugo kartu,
Ir abudu jie turi po koją –
Nesvarbu, ar pūga, ar lietus,
Jie drauge kaip dvynukai žygiuoja.
[Daugiau…]

Mano piešinys

Nusipiešiu sau aš
Mėlynus namus
Ir tenai gyvensiu,
Kai man liūdna bus.
[Daugiau…]

Dėdė Napalys ir Antanas

Ant stalo guli butelis, Dėdė Napalys ir Antanas
O po stalu pavargus silkė –
Čia vakar dėdė Napalys
Kalbėjo: „Šoksiu ryt nuo tilto…”
[Daugiau…]

Berniukas iš internato

Nematė jisai niekad motinos savo,
Nors kaime už miesto gyvena jinai…
Jis vienas tylėjo, kai choras dainavo:
„Mes laimingiausi pasauly vaikai”.
[Daugiau…]

Man patinka

Man labai patinka kinas,
Vakarinis ir karinis –
Dar labai patinka tortas,
O labiau už tortą – sportas!
[Daugiau…]

Man nepatinka

Man nepatinka, jei bičiulis senas Man nepatinka
Manęs nelanko, kai esu nesveikas,
Ir kai trise mane pargriauna žemėn
Ir atima penkiolika kapeikų…
[Daugiau…]

Ir mažyčiai būna pavojingi!

Skrenda pilkam debesėly lietaus
Mažas mažytis lašelis —
Tolimas tolimas kelias
Ligi pat krašto dangaus.
[Daugiau…]

Atsitiktinė pažintis su Sloga

Vakar, grįždamas iš šokių,
Sutikau mažytę Slogą –
Susigūžusi prie durų
Verkė, kad namų neturi,
[Daugiau…]

Kai užpuola Gripas

Nors esu narsuolis Grigas,
Bet mane užpuolė Gripas –
Toks galingas kaip tvirtovė,
Lovon jis mane pargriovė.
[Daugiau…]

Kai skauda dantys

Aš labai pavydžiu vištai –
Jai nereikia pas dantistą,
Nesportuoja, o sveika…
Duot per snapą jai, ar ką?
Bet – už ką?
[Daugiau…]