Šventės

Būna didelės ir mažos,
Būna – neprašytos.
Būna kartais tokios gražios,
Tartum vyšnioms žydint.
[Daugiau…]

Rabarbarų karo sapnas

Mes Barbarai Rabarbarai –
Žalioji gvardija! –
Mums atiduokit pagarbą
Arba atimsim ją!
[Daugiau…]

Dėdės Juozapo pamokslas

Nuo Medvėgalio, nuo kalno
Aš kalbu jums kaip iš balno –
Senis atsirišęs:
– Vaikai! Stokit ant akmens,
Mokykitės nuo mažens,
Kaip paduoti kyšį.
[Daugiau…]

Akių debesėliai

Balti, tartum Baltijos smėlis,
Skaidrūs, kaip ryto rasa,
Plaukioja sau debesėliai
Tartum danguj – akyse.
[Daugiau…]

Laiškai

Laukiami, tartum vaikai,
Nelaukiami, tartum liga,
Skrenda per žemę laiškai –
Baltoji pūga.
[Daugiau…]

Pasakėlė apie asilėlį

Ei! Šen skubėkit, lėlės,
Klausykit žodžių mano!
Gyveno asilėlis
Miestely Buridano.
[Daugiau…]

Mano biografija

Aš kaime Kovo mėnesį gimiau,
Balandžio – jau žąsis kieme ganiau.
Gegužio vidury skaičiau knygelę,
O palikau tėvų namus Biržely.
[Daugiau…]

Širdis

Miega trobelė visa,
Žodžiai burnoj ir Žodynai lentynoj,
Lempose miega Šviesa…
Nemiega širdis tik krūtinėj.
[Daugiau…]

Kelionė pro drakonų pusę

Rudenį geltoną
Ant šakos lazdyno
Supos du drakonai
Patys paskutiniai.
[Daugiau…]

Du vikšrai ir sapnas

Per kopūsto koją,
Per birželio dieną
Vikšrai du ropoja
Gaudyt sapno vieno.
[Daugiau…]