Eina Vasara…

Eina Vasara graži tarsi mama
Su vaikais, su paukščiais žaisdama,
Supasi ant laikrodžio rodyklių
Saulės sūnūs – spinduliai – išdykę.
[Daugiau…]

Keliai tartum upės

Kur bėga tas mažas takelis
Per didelį lauką rugių? –
Jis skuba į didįjį kelią –
Antai jį už lauko regiu!
[Daugiau…]

Pavasaris

Lietaus jaunesnioji sesuo
Migla atkeliavo klajūnė –
Lyg Brisius iš raštų Biliūno
Ją sekė pavargėlis šuo.
[Daugiau…]

Sena knyga

Aš kitados turėjau seną knygą –
Kaip ji vadinosi – šiandien nebeatmenu,
Užrito metai kiekvieni po akmenį
Ir užmarštim it pelenais apsnigo…
[Daugiau…]

Klaustukas

Ar klaustukas tau patinka,
Kurs po raštą šokinėja?
Nuo smalsumo net sulinkęs
Baisiai narsiai klausinėja:
[Daugiau…]

Šauktukas

O šauktukui viskas aišku –
Ten – blogai, o čia – gerai!
Jis retai po laiškus vaikšto,
Bet po laikraščius – dažnai…
[Daugiau…]

Toks yra laikrodis

Laikrodis eina ir rodo,
Bet neišeina iš proto,
Norint – atimti jį galima,
Bet iš trijų nesidalo jis.
[Daugiau…]

Parkeris

Nors geltonas – rašo mėlynai,
Kaip kačiuko iš Siamo akys –
Jis ne arbata, bet vardas – Čaj.
Pavardės, deja, nepasisakė.
[Daugiau…]

Mano pašto dėžutė

Kaip laukia laiškų mano Pašto Dėžutė,
Kaip dairosi gatvėn kas rytą…
Štai lapas Kaštono, lengvai atitrūkęs,
Į pravirą burną jos krinta.
[Daugiau…]

Mano peilis

Nežinau aš, ar peiliui nesopa širdies,
Kai smeigiu jį į kepalą duonos…
Kai stiebą nupjaunu puikiausios gėlės –
Gal stalčiuje guli raudodamas?..
[Daugiau…]