Pirmosios meilės daina

Jeigu aš nebūčiau niekad gimęs,
Gal mane tu būtum išgalvojus?
Jeigu neturėčiau aš Tėvynės,
Gal ją būtum man padovanojus?
[Daugiau…]

Pirmasis išsiskyrimas

Aš išeisiu į sodus Tiranijos, Pirmasis išsiskyrimas
Ir, Gimtadieniui auštant, priskinsiu
Baltą puokštę rasų rozeranijų,
Kad mane – Niekados – prisimintum.
[Daugiau…]

Šautuvas

Mokykloj mane teišmokė Šautuvas
Klausyti poručiko girto.
Man liepia – aš taikaus į žmogų,
Žiūrėdamas tiesiai į širdį.
[Daugiau…]

Nenoriu būti kareivis

Čia Šautuvas karalius valdo mus…
Nenoriu būti aš kareivis, mama,
Aš noriu, mama, grįžti į namus,
Kur ežerai, kur ošia girios ramios.
[Daugiau…]

Dvylika eilučių nežinau apie ką

Šešiakojis devyngalvis,
Užsimojęs tartum kalvis,
Ant manęs staiga kad šoks –
Nežinau aš, kas jis toks!
[Daugiau…]

Ipolitas

Toks žmogelis Ipolitas,
Atsibudęs vieną rytą,
Sūrį kando – nusigando,
Kad galvos neranda!
[Daugiau…]

Diena, kurios nebuvo

Gyvenau aš saulėtam name,
Saulė šokinėjo grindimis.
Pabučiavo miegantį mane
Vienas mažas saulės spindulys.
[Daugiau…]

Gyvenimas kaip žemė

Ak dienos kaip pokyliai purvinos, Gyvenimas kaip žemė
Kaip sniegas, pavirtęs į nieką…
Išeisiu į lauką, įlįsiu į urvą,
Pasišnekėsiu su Slieku.
[Daugiau…]

Sekmadienis

Aš Sekmadienis esu –
Žadintuvai tyli.
Pamiegoki šiandien tu,
Nuo Darbų pražilęs.
[Daugiau…]

Miegas

Niekados nesu aš matęs Miego,
Nežinau net, kaip jisai atrodo.
O kas naktį lovoje vis tiek
Tysau ir žiūriu sapnus spalvotus.
[Daugiau…]