Senas kilimas

Ant grindų patiestas,
Margas tartum miestas,
Niekieno nemylimas
Sielvartavo Kilimas:
[Daugiau…]

O gal tai – Metro?

Žemėn lietūs vasariniai krinta,
O po žemėm painūs labirintai.
Tartum požeminis traukinys
Juodas Kurmis bėga naktimis.
[Daugiau…]

Spalvota puota

- Kas dunda tenai po salotom? –
Kurmis metro renčia stotį.
– Kas virš vandens ten šuoliuoja? –
Laumė ant Laumžirgio joja.
[Daugiau…]

Ar jūs žinot tą dainelę?

Ar jūs žinot tą dainelę
Apie katiną ir pelę?
Ta pelytė šmurkšt… Gana!
Čia visai kita daina.
[Daugiau…]

Mano skraidymai

Kai buvau visai mažytis,
Aš mokėjau net skraidyti:
Strykt iš lovos, švilpt pro langą –
Tiesiai į padangę!
[Daugiau…]

Juodosios avelės

Baltos lankos, juodos avys –
Kas išmano, tas jas gano…
Aš, lankon ton atkeliavęs:
– Šen, – šaukiu, – avelės mano!..
[Daugiau…]

Aš ten buvau

Ten medžiai – lyg protėvių rankos,
Kaip šiltas drabužis – rugiai.
Ten žiūri pro keturis langus
Sodybos – margieji drugiai.
[Daugiau…]

Melodija

Yra tokia melodija –
Lyg obelis balta.
Man laikrodis parodė ją.
O ji – ne man skirta.
[Daugiau…]