Pelės

Pelės pilkos, pilkas jų gyvenimas.
Pelės baisiai bijo katinų.
Laukia pelės: ak, gal gims Peleninas,
Karaliūnas pasakų senų.
[Daugiau…]

Sena nauja daina

Du gaideliai kūlė baltus žirnius,
Dvi vištelės į malūną vežė,
O malūnininkas, Šeškas girtas,
Miltus vogė ir į turgų nešė.
[Daugiau…]

Liežuvio žodis žodžiams

Tribūnoj pakrypęs žmogelis…
Ar šiandien, ar vakar tai buvo? –
Atsiveria lūpų varteliai,
Išbėga laukan Liežuvis.
[Daugiau…]

Liūdesys

Tą vakarą tylų, ružavą,
Kai mes gėrėm verandoj kakavą,
Tu nuo stalo staiga pakilai,
Pakilai, palikai ir į tolį
Nubridai dobilienų atolais,
O po kojom tau klykė žiogai.
[Daugiau…]

Saulės zuikutis

Aš pagavau ankstų rytą
Saulės zuikutį mažyti:
Kreivas, juokingas veidelis,
Saulės pripiltos auselės.
[Daugiau…]

Žodžio mirtis

Šitą naktį mirė žodis Snarglius,
Įžeidimų armijos eilinis.
Ankstų rytą, pasikinkęs arklius,
Vežė jį bičiuliai į Žodyną.
[Daugiau…]

Gimtadienis Zarasuose

Aš gyvenu ant septintos kalvos,
Tarp mėlyniausių ežerų penkių.
Su Sraigėm ir su Laumžirgiais kalbuos,
Ir minutes į laikrodį renku.
[Daugiau…]

Pieno fabrikėlis

Ten, kur žalias ežerėlis –
Tarp žolės ir vyturių, –
Stovi pieno fabrikėlis
Ant kojelių keturių.
[Daugiau…]

Kvailas kirvelis

Parbėga iš miško Kirvelis,
Verkia, Vartus apkabinęs…
Lenkias prie Vartų Takelis:
– Ko gi tu toks nusiminęs?
[Daugiau…]

Aklas berniukas

Nupirk man spalvotų pieštukų –
Aš piešiu spalvotus namus,
Spalvotą seselę, spalvotą broliuką,
Septynis spalvotus kiemus,
[Daugiau…]