Trys toastai

I

Poetų ir dainių puiki karalaitė
Pati nesirodo mirtingame kūne:
Nelanko ji koncertų, nei restoranų,
Nei dūmuos paskendusių kafešantanų,
Nerūko ji nė kvepiančių cigaretų,
Nemėgsta ji nė nuošalių kabinetų,
Bet savo apvaizda visur ji mus lydi
Ir jokių malonių pati nepavydi:
[Daugiau…]

Poeto meilė

Nelauki jau laimės tu, žemės gražuole,
Jei širdį poeto kada sužavėsi
Ir jojo svajonių pažadintu ilgesiu
Poetą pati pamylėsi.
[Daugiau…]

Romansas

Su pirmuoju pavasario saulės šypsniu
Tu žieduotu jausmu į mane atskridai. –
Ir dabar, kai tyloj tavo vardą miniu,
Vis man juokiasi saulė ir kvepia žiedai.
[Daugiau…]

Karvelėli

Karvelėli mėlynasis,
Karvelėli tu pilkasis,
Skriski į šalelę,
Kur meilužė manęs laukia.
[Daugiau…]

Saulė ant bėgių

Paliekame
Rytmečio vygę
Su saule
Ant bėgių
Tuščių
Ir lekiam
Gyvenimo žygin
Pilni
Nuostabiausių
Vilčių.
[Daugiau…]

Jūreiviška

Mūsų namai –
Po kepurėm.
Mūsų keliai –
Po dangum.
Na tai kas,
Kad mes nieko
Neturim,
Kad mūsų keliai –
Po dangum…
[Daugiau…]

Baigėsi šokis

Baigėsi šokis.
Blėso žibintas.
Klevų šešėliuos
Ošė naktis.
[Daugiau…]

Netikra moneta

Kaip saulės
Aš ilgėjaus
Jos rankų
Šilimos.
[Daugiau…]

Ugnelė

Pro klevus mėnesiena žibėjo,
Skilo šukė balta pilnaties.
Tau gegužis visai nerūpėjo,
Ir skubėjai langelį užtiest.
[Daugiau…]

Ateisiu tylią naktį

Ateisiu
Tylių naktį
Tyliau
Užu šešėlį,
Kai vaikščioja
Po smėlį
Žali beržų
Šešėliai.
[Daugiau…]